Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2015 i 2016 r. Przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo - Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015

Połączenie spółek przez przejęcie w świetle PCC

"(…) Spółka jawna ma zamiar połączyć się ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcą) w ten sposób, iż spółka z o.o. (zwana dalej spółką przejmującą) w całości przejmie spółkę jawną (zwana dalej spółką przejmowaną) (art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych). W konsekwencji, spółka przejmowana (spółka jawna) zostanie rozwiązana na podstawie art. 493 § 1 K.s.h., tj. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

Spółka jawna przed połączeniem opłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych dwa razy, tj. od umowy spółki w momencie jej powstania, a także od zmiany umowy spółki. Zmiana umowy spółki jawnej była związana z wniesieniem wkładu przez jednego ze wspólników w postaci całego przedsiębiorstwa i powodowała podwyższenie podstawy opodatkowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy połączenie polegające na przejęciu przez spółkę z o.o. majątku spółki jawnej, w wyniku którego dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o., odpowiadającego majątkowi spółki jawnej, będzie wiązało się z powstaniem po stronie przejmującej spółki z o.o. obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

(…) wyjaśnia się, że opisane we wniosku połączenie spółki jawnej i Wnioskodawcy - skoro, jak wynika z treści pytania, dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. - stanowi na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zmianę umowy spółki podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania będzie stanowiła wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej (przejmującej) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym - na mocy (...) art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - zwolnieniem z opodatkowania tym podatkiem może być objęta wartość kapitału zakładowego spółki z o.o. - Wnioskodawcy przed połączeniem oraz wartość wkładów do spółki jawnej, których to wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Należy więc zgodzić się z poglądem Wnioskodawcy, że w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych wystąpi tylko wtedy, gdy kapitał zakładowy spółki przejmującej (Wnioskodawcy) będzie wyższy niż suma uprzednio opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych wkładów do spółki jawnej oraz kapitału zakładowego Wnioskodawcy (podkreśl. red.). Wówczas podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie nadwyżka wartości podwyższonego kapitału zakładowego spółki przejmującej ponad sumę wartości uprzednio opodatkowanych wkładów do spółki jawnej i kapitału zakładowego spółki z o.o. przed połączeniem. (…)"

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 lutego 2015 r., nr IBPBII/1/436-354/14/MZ)

www.KodeksSpolek.pl - Łączenie i podział spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60