Kodeks spółek handlowych, K.s.h., spółka osobowa, spółka kapitałowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020

Połączenie spółki z o.o. i działalności prowadzonej osobiście

Kodeks spółek handlowych nie przewiduje możliwości prostego połączenia spółki z o.o. z przedsiębiorcą prowadzącym działalność we własnym imieniu. Dzięki wykorzystaniu innych instrumentów prawnych możliwe jest jednak włączenie do spółki z o.o. co najmniej przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną.

Kodeks spółek handlowych reguluje szczegółowo tryby transformacji spółek handlowych - ich przekształceń, połączeń i podziałów. Nie dopuszcza jednak wprost możliwości przeprowadzenia połączenia dwóch form prowadzenia działalności gospodarczej spółki z o.o. i jednoosobowej działalności prowadzonej przez osobę fizyczną w taki sposób, aby spółka przejmowała działalność jednoosobową.

Najprostszym sposobem na realizację takiego zamierzenia jest wniesienie przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną jako aportu do spółki z o.o. z jednoczesnym poszerzeniem grona wspólników o tę osobę.

Wniesienie wkładu

Pojęcie przedsiębiorstwa, o którym mowa powyżej, jest zdefiniowane w art. 551 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Przepis ten przy tym wymienia przykładową listę składników przedsiębiorstwa. Znajdują się na niej m.in. prawo własności ruchomości i nieruchomości, prawa wynikające z umów najmu, wierzytelności czy tajemnice przedsiębiorstwa. Wniesienie przedsiębiorstwa aportem jest postacią zbycia tego zespołu składników majątkowych. Wywołuje ono skutek w odniesieniu do wszystkich jego składników, nawet gdy wprost nie zostały wymienione w dokumentach (art. 552 K.c.).

Spółka jako nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialna za cywilnoprawne zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, jakie zaciągnęła osoba wnosząca taki wkład, chyba że w chwili nabycia nie wiedziała o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność spółki przy tym ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela (art. 554 K.c.). W zbliżony sposób uregulowana jest odpowiedzialność za zaległości podatkowe i składowe w oparciu o art. 112 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). Z uwagi na to w interesie spółki, do której ma zostać wniesiony wkład w postaci przedsiębiorstwa, leży dokładne zbadanie dokumentacji związanej z jego prowadzeniem. Spółka powinna również zażądać okazania zaświadczenia o braku albo stanie zaległości podatkowych i składkowych związanych z działalnością gospodarczą osoby mającej wnosić aport w postaci przedsiębiorstwa.

Ordynacja podatkowa nie przewiduje dla czynności zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c. skutku wstąpienia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki na podobieństwo przypadków uregulowanych w jej art. 93 i kolejnych.

Procedura

Wniesienie przedsiębiorstwa następować będzie w trybie podwyższenia kapitału zakładowego połączonego ze zmianą umowy spółki. Zwołane w tym celu zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych wspólników. Nowe udziały będzie obejmowała osoba wnosząca przedsiębiorstwo tytułem aportu. W uchwale należy w sposób dokładny opisać przedmiot aportu, w tym co najmniej najważniejsze składniki przedsiębiorstwa. Samo powzięcie uchwały, nawet z udziałem osoby mającej wnosić aport, nie jest równoznaczne z przeniesieniem na spółkę praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa (por. wyrok SN z dnia 19 października 2006 r., sygn. akt V CSK 215/06). Do tego będzie konieczna oddzielna czynność pomiędzy spółką a wspólnikiem wnoszącym aport, która powinna zostać zawarta co najmniej z podpisami notarialnie poświadczonymi, chyba że w skład przedsiębiorstwa wchodzą składniki, do których zbycia wymagane jest dochowanie formy aktu notarialnego.

Zmianę umowy należy zgłosić do sądu rejestrowego dołączając protokół ze zgromadzenia wraz z uchwałami, oświadczenie wspólnika o objęciu udziałów i o przystąpieniu do spółki, oświadczenie członków zarządu o pokryciu podwyższonego kapitału zakładowego, nową listę wspólników, tekst jednolity umowy spółki oraz dowód uiszczenia opłat od wniosku (łącznie 350 zł).

Zbycie przedsiębiorstwa będzie oznaczać przejście składających się na nie składników majątkowych z osoby fizycznej na spółkę. Nie wywoła jednak żadnych skutków dla dalszego prowadzenia działalności przez tę osobę. W szczególności pozostanie ona wpisana do CEIDG i będzie mogła dalej kontynuować prowadzenie działalności choć już nie w oparciu o przedsiębiorstwo wniesione do spółki.

Przekształcenie i połączenie

Warto wspomnieć, że opisany problem można rozwiązać jeszcze w jeden nieco bardziej karkołomny sposób. Otóż indywidualny przedsiębiorca może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę z o.o. na podstawie art. 5841 i kolejnych K.s.h. Tak powstała spółka może następnie w drodze zwyczajnej kodeksowej procedury zostać przejęta przez wcześniej istniejącą spółkę, która wystąpi w roli spółki przejmującej.

Jest to niewątpliwie rozwiązanie bardziej czasochłonne i wymagające większych środków. Ma jednak swoje zalety. Zapewnia bowiem w o wiele większym stopniu kontynuację działalności prowadzonej pierwotnie przez osobę fizyczną. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową, takiej spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 5842 § 1 i § 2 K.s.h.). Takie same skutki wywołuje połączenie spółek kapitałowych przez przejęcie (art. 494 § 1 i § 2 K.s.h.). Dzięki takim zabiegom w ramach dwóch kolejnych transformacji wystąpi pełne następstwo prawne, o charakterze znacznie szerszym od częściowej kontynuacji wynikającej z wniesienia wkładu w postaci przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.)

www.KodeksSpolek.pl - Łączenie i podział spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.