Kodeks spółek handlowych, K.s.h., spółka osobowa, spółka kapitałowa
lupa
A A A

Zasady sporządzania i korekty świadectwa pracy - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024

Nowy podział spółki przez wyodrębnienie a aport ZCP

Spółki kapitałowe, a także spółki komandytowo-akcyjne mogą skorzystać z możliwości przeprowadzenia podziału przez wyodrębnienie. Podział ten polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę albo spółki za udziały bądź akcje spółki albo spółek przejmujących lub nowo zawiązanych, które obejmuje spółka dzielona. W świetle art. 528 § 1 K.s.h. w ramach procedury krajowej spółki te można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych lub spółek komandytowo-akcyjnych. Spółka osobowa inna niż spółka komandytowo-akcyjna nie podlega podziałowi (art. 528 § 2 K.s.h.). W uzasadnieniu do projektu nowelizacji, którą wprowadzono omawiane zmiany, zostało wskazane, że w odróżnieniu od podziału przez wydzielenie, w przypadku podziału przez wyodrębnienie wspólnicy spółki dzielonej nie będą stawać się wspólnikami spółki przejmującej. To spółka dzielona będzie stawać się wspólnikiem w zamian za przekazanie części majątku.

Przestrzeganie tej procedury wiąże się z korzyściami szczególnie w postaci sukcesji uniwersalnej (generalnej) praw i obowiązków cywilnoprawnych.

Dzień wyodrębnienia

Wyodrębnienie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do KRS i jest to dzień wyodrębnienia. Natomiast dniem wyodrębnienia w przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na spółkę istniejącą jest dzień wpisu do KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej lub emisji przez spółkę przejmującą nowych akcji bez wartości nominalnej (art. 530 § 2 K.s.h.).

Plusy podziału przez wyodrębnienie

Skorzystanie z procedury podziału zgodnie z przepisami K.s.h. wiąże się z korzyściami w postaci w szczególności sukcesji uniwersalnej (generalnej) praw i obowiązków cywilnoprawnych. W świetle art. 531 § 1 K.s.h. spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem wyodrębnienia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem wyodrębnienia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 531 § 2 K.s.h.; wyjątek od tej zasady dotyczy instytucji finansowej - por. art. 531 § 6 K.s.h.).

Spółka, która w toku postępowania o prawo objęte przeniesionym majątkiem nabyła w wyniku podziału przez wyodrębnienie część majątku spółki dzielonej, wstępuje do postępowania o to prawo w miejsce spółki dzielonej bez potrzeby uzyskania zgody strony przeciwnej. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach następuje na wniosek tych spółek.

Z kolei przepisy Ordynacji podatkowej potwierdzają, że spółka przejmująca albo spółka powstała w wyniku podziału wstępuje z dniem wyodrębnienia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej lub spółki komandytowo-akcyjnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału składnikami majątku. Przy tym zasada ta ma zastosowanie, o ile majątek przejmowany na skutek podziału i majątek spółki dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP).

Zamiast podziału aport

Podział przez wyodrębnienie spółki kapitałowej czy komandytowo-akcyjnej może być korzystniejszą alternatywą dla zbycia (tj. w szczególności aportu czy sprzedaży) ZCP. Taki podział może wiązać się ze zredukowaniem obowiązków formalnych, których należy dopełnić np. przy aporcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przepisy nie przewidują bowiem analogicznych rozwiązań, jak te wskazane w art. 531 K.s.h. Na gruncie prawa cywilnego w przypadku aportu, sprzedaży ZCP przenoszone są tylko aktywa (a nie pasywa). Przykładowo prawa z umów cywilnoprawnych zawartych z kontrahentami, co do zasady, przejdą automatycznie wraz z aportem, o ile w umowie nie zawarto zastrzeżenia, że do przejścia na inny podmiot praw wynikających z umowy jest wymagana zgoda kontrahenta. Natomiast przeniesienie zobowiązań z umów (czyli w uproszczeniu wynikających z umów długów przedsiębiorcy) wymaga zgody drugiej strony, co wiąże się z ryzykiem jej nieuzyskania.

Poza tym w przypadku aportu czy sprzedaży ZCP przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują sukcesji podatkowej przenoszonego majątku na wzór tej uregulowanej w art. 93c-93e Ordynacji podatkowej. Jednak na gruncie ustawy o VAT istnieje szczególne rozwiązanie, niezależne od unormowań zawartych w Ordynacji podatkowej, regulujące prawa i obowiązki następców prawnych. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 4 kwietnia 2023 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.89.2023.1.AWY, wskazał, że norma wynikająca z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT stanowi lex specialis wobec rozwiązań zawartych w Ordynacji podatkowej. W konsekwencji podatnik, który nabył przedsiębiorstwo i nadal je prowadzi, może korzystać w zakresie podatku VAT z uprawnień służących zbywcy tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a zarazem przejmuje jego obowiązki. Mając to na uwadze, organ wskazał, że podatnik nabywający przedsiębiorstwo staje się następcą prawnym w podatku VAT zbywcy przedsiębiorstwa niezależnie od następstwa określonego przepisami Ordynacji podatkowej. Tym samym dochodzi do sukcesji podatkowej, w wyniku której nabywca przedsiębiorstwa jest beneficjentem czynności podatnika dokonującego zbycia. Więcej na ten temat pisaliśmy w GP nr 96 z 2023 r., na str. 6.

Podział spółki a odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne

Za zobowiązania przypisane w planie podziału spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej spółka dzielona oraz pozostałe spółki, na które został przeniesiony majątek spółki dzielonej, odpowiadają solidarnie przez 3 lata od dnia ogłoszenia o podziale. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wartości aktywów netto przyznanych każdej spółce (art. 546 § 1 K.s.h.).

Poza tym art. 546 § 2 K.s.h. reguluje uprawnienia wierzycieli spółki dzielonej oraz spółki przejmującej.

Dodatkowo w przypadku podziału spółki komandytowo-akcyjnej ustawodawca postanowił, że komplementariusze odpowiadają na dotychczasowych zasadach, subsydiarnie wobec wierzycieli spółki, solidarnie ze spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną, za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej powstałe przed dniem podziału/wydzielenia/wyodrębnienia, przez okres 3 lat, licząc od tego dnia. Jest to w dalszym ciągu odpowiedzialność subsydiarna na zasadach uregulowanych w art. 31 K.s.h. Wynika tak z art. 55027 K.s.h. i regulacja ta przesądza, że podział spółki nie może być sposobem komplementariuszy na ucieczkę od odpowiedzialności.

www.KodeksSpolek.pl - Łączenie i podział spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.