Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (386) z dnia 20.01.2015

Która spółka rozlicza koszty z tytułu amortyzacji za miesiąc podziału spółki kapitałowej?

Spółka z o.o. została podzielona przez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wskutek czego powstała nowa spółka kapitałowa. Która ze spółek zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa za miesiąc podziału?

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład majątku wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa za miesiąc podziału zaliczy do kosztów uzyskania przychodów spółka nowo zawiązana.

Podział dokonany przez wydzielenie charakteryzuje się tym, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje przeniesienie tylko części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną.

W myśl art. 16g ust. 9 updop, w przypadku m.in. połączenia lub podziału spółek kapitałowych wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poprzedniego właściciela. Oznacza to, że w opisanym stanie faktycznym dla celów amortyzacji podatkowej nowopowstały podmiot ma obowiązek stosowania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki dzielonej.

Dodajmy, że reguła określona w powołanym przepisie nie będzie mieć zastosowania do podziału spółki kapitałowej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim przypadku dla wyceny przejmowanego majątku stosuje się przepisy art. 16g ust. 1 pkt 4 lub ust. 10 updop.

Zwróć uwagę!

Spółka powstała w wyniku podziału ustala wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki dzielonej, a także kontynuuje przyjęte przez nią metody i stawki amortyzacyjne. Tak wynika z art. 16g ust. 9art. 16h ust. 3 updop.

Stosownie do art. 16g ust. 18 updop, zasada ustalania wartości początkowej składników majątku trwałego określona w art. 16g ust. 9 updop ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot powstały z przekształcenia, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego.

Zgodnie z art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Zasada ta ma zastosowanie pod warunkiem, że majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej).

Jak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 października 2013 r., nr IBPBI/2/423-871/13/MO, w przypadku podziału przez wydzielenie, spółka dzielona nie będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa za miesiąc podziału.

Skoro przedmiotem sukcesji są przychody i koszty nierozliczone przez spółkę dzieloną przed dniem podziału, a zgodnie z powołaną interpretacją organu podatkowego, spółka dzielona nie może dokonać amortyzacji za miesiąc podziału, to w stanie faktycznym przedmiotowe koszty (z tytułu amortyzacji za miesiąc podziału) powinna rozliczyć spółka nowo zawiązana.

www.KodeksSpolek.pl - Łączenie i podział spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60