Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017

Podział spółki kapitałowej i sukcesja a podatek od nieruchomości - odpowiedź na interpelację poselską

Po podziale spółki kapitałowej przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, podatek od nieruchomości, do którego zapłaty była zobowiązana spółka dzielona, nie staje się przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej.

(odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 8 listopada 2016 r. na interpelację poselską nr 6845)

Przedmiotem interpelacji było wyjaśnienie kwestii, która ze spółek biorących udział w podziale spółki kapitałowej jest w świetle art. 93c Ordynacji podatkowej uprawniona i zobowiązana do rozliczania podatku od nieruchomości za okres sprzed dnia podziału. Chodziło o podział przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze spółki dzielonej do spółki przejmującej, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 K.s.h., zgodnie z którym podział może zostać dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

W odpowiedzi na tę interpelację sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) wyjaśnił, że podziela pogląd wyrażony przez WSA w Krakowie w wyroku z 21 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 502/16, iż w przypadku podziału przez wydzielenie decydujące znaczenie ma okoliczność, czy dane prawo lub obowiązek powstało i istniało przed dniem wydzielenia. Wynika to z literalnej wykładni art. 93c Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym sukcesji podlegają prawa i obowiązki "pozostające" w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku. W przepisie tym ustawodawca posłużył się czasem teraźniejszym, a zatem nie odnosi się on do praw i obowiązków, które "pozostawały" w związku z danymi składnikami majątku przed dniem wydzielenia. W konsekwencji, jeżeli dane prawo bądź obowiązek powstało przed dniem wydzielenia lub dotyczy okresu poprzedzającego podział, powinno być rozliczone w tym właśnie czasie.

MF wyjaśnił, że w związku z podziałem na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 K.s.h., spółka kapitałowa nie traci swojej podmiotowości prawnej, a jedynie zmniejsza swój majątek o część, która jest przenoszona do innego podmiotu; nie traci zatem bytu prawnego. Wobec tego podatek od nieruchomości nie staje się przedmiotem sukcesji.

Także prawo do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji (art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej) jest związane z osobą podatnika, a tym samym również po podziale przez wydzielenie, do dokonania korekty deklaracji złożonych przez spółkę dzieloną, za okres poprzedzający wydzielenie, będzie zobowiązana wyłącznie ta spółka.

Podsumowując MF stwierdził, że po podziale przez wydzielenie, na podstawie art. 93c i art. 93d Ordynacji podatkowej, nie są przedmiotem sukcesji następujące prawa i obowiązki:

  • prawo do stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości i otrzymania jej zwrotu za okres sprzed podziału, w tym wynikające z decyzji organu podatkowego,
     
  • obowiązek zapłaty zobowiązania podatkowego za okres sprzed podziału, w tym wynikającego z decyzji organu podatkowego,
     
  • prawo i obowiązek dokonywania korekt deklaracji za okres sprzed podziału.

Końcowo MF stwierdził, że aktualnie brak jest jednolitej linii orzeczniczej w kwestii skutków podatkowych podziału spółki kapitałowej, niemniej orzecznictwo sądów administracyjnych w tej kwestii jest na bieżąco monitorowane.

www.KodeksSpolek.pl - Łączenie i podział spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60