Kodeks spółek handlowych, K.s.h., spółka osobowa, spółka kapitałowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016

Przejęcie spółki w drodze łączenia udziałów, gdy obie spółki mają inny rok obrotowy

Spółka z o.o., mająca rok podatkowy i rok obrotowy tożsamy z rokiem kalendarzowym, 5 listopada 2015 r. przejęła spółkę z o.o. przy zastosowaniu metody łączenia udziałów. W wyniku połączenia nie powstał nowy podmiot i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych zarówno w spółce przejmowanej, jak i w spółce przejmującej. Rok obrotowy w spółce przejmowanej miał trwać od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Czy w związku z tym taka fuzja była dopuszczalna? Jeśli tak, to jak ją rozliczyć?

Naszym zdaniem nie ma prawnych przeszkód do dokonania opisanego połączenia. Na spółce przejmującej będą jednak ciążyły pewne szczególne obowiązki informacyjne w zakresie rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r., w tym w zakresie prezentowanych tam danych porównawczych oraz ujawnień w opisowej części sprawozdania.

W naszej ocenie nie ma formalnych przeszkód do tego, by dokonać połączenia dwóch spółek kapitałowych w trybie przewidzianym w art. 492 K.s.h. w przypadku, gdy jedna (lub obie) z tych spółek mają wydłużony rok obrotowy w związku z rozpoczęciem działalności w drugiej połowie roku obrotowego (na mocy art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości). Brak jest bowiem w Kodeksie spółek handlowych przepisów wyłączających taką możliwość. W pytaniu powołano stan już dokonany, gdzie - jak rozumiemy - sąd dokonał wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców.

Skoro rozliczenie połączenia nastąpiło w drodze łączenia udziałów, o którym mowa w art. 44c ustawy o rachunkowości i jednocześnie nie powstał nowy podmiot, to na mocy art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości można odstąpić od zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych w związku z wpisanym do rejestru połączeniem. Skoro tak, to nie powstaje obowiązek składania zeznania CIT na dzień poprzedzający datę wpisu przekształcenia do rejestru przedsiębiorców - nie czyni tego ani spółka przejmowana, ani przejmująca. Powyższe oznacza, że po połączeniu spółka przejmująca powinna ustalać należne zaliczki na CIT od łącznego dochodu podatkowego obu połączonych podmiotów. Zeznanie CIT za 2015 r. obejmujące łączne przychody podatkowe, koszty uzyskania i dochód złoży ona po zakończeniu swojego roku obrotowego. W zeznaniu tym, poza swoimi przychodami i kosztami ich uzyskania, powinna również uwzględnić sumę przychodów i kosztów podatkowych spółki przejmowanej za okres od 6 października 2014 r. do 4 listopada 2015 r.

Z punktu widzenia prawa bilansowego dla sporządzającej roczne sprawozdanie finansowe spółki przejmującej zasadnicze znaczenie ma art. 44c ust. 6 ustawy o rachunkowości. Nakazuje on, aby sprawozdanie to na koniec okresu sprawozdawczego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, zawierało dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy, określone w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na początek poprzedniego roku obrotowego, z tym że poszczególne składniki kapitałów własnych na koniec poprzedniego roku powinny zostać wykazane jako suma poszczególnych składników kapitałów własnych. Przepis ten odnosi się do kolumny "rok ubiegły" tabelarycznej części sprawozdania finansowego - spółka przejmująca powinna uwzględnić w nim - poprzez stosowne dodanie odpowiednich wartości - dane spółki przejętej za 2014 r. Niezbędne będą tu zatem zestawienia obrotów i sald na koniec grudnia 2014 r. spółki przejętej. Natomiast w danych bieżących za 2015 r. spółka przejmująca ujawni - w rachunku zysków i strat - swoje przychody i koszty za 2015 r. oraz przychody i koszty spółki przejętej za 2015 r.

W dodatkowych informacjach i objaśnieniach spółka przejmowana powinna natomiast ujawnić następujące dane:

a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki, która w wyniku połączenia została wykreślona z rejestru,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów wyemitowanych w celu połączenia,

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

www.KodeksSpolek.pl - Łączenie i podział spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.