Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017

Kapitał zakładowy spółki z o.o. ustalany w procedurze przekształcenia

Zamierzamy przekształcić spółkę jawną w spółkę z o.o. Jak ustalić jej kapitał zakładowy? Czy musi on odpowiadać wartości wkładów wspólników, jakie wnieśli do spółki jawnej?

Spółka jawna może być przekształcona w spółkę z o.o. (art. 551 § 1 K.s.h.). Kwestie poruszane w pytaniu ustalają wspólnicy na etapie planowania przekształcenia z uwzględnieniem wymogów płynących z przepisów K.s.h. (zob. art. 563 pkt 2 i 3 K.s.h.).

Majątek spółki przekształcanej (tu: spółki jawnej) staje się z dniem przekształcenia majątkiem spółki przekształconej, a jego wartość przypisywaną poszczególnym wspólnikom określa umowa spółki przekształconej (tu: spółki z o.o.). Umowa spółki z o.o. musi wskazywać m.in. wysokość kapitału zakładowego, a na etapie planowania przekształcenia wielkość ta ma być wskazana w projekcie umowy spółki (art. 157 § 1 pkt 3, art. 558 § 2 pkt 2 K.s.h.).

Co istotne, do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy K.s.h. dotyczące przekształcenia nie stanowią inaczej (art. 555 K.s.h.). W kwestii kapitału zakładowego należy przestrzegać art. 154 K.s.h. Zgodnie z nim powinien on wynosić co najmniej 5.000 zł. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Natomiast gdy udziały są obejmowane po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. W przypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę z o.o. uwzględnić też trzeba art. 14 § 1 K.s.h., tj. że nie jest dopuszczalne pokrycie kapitału zakładowego tymi wkładami w spółce, które nie posiadają zdolności aportowej w spółce kapitałowej (dotyczy to np. świadczenia pracy lub usług przez wspólnika).

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60