Kodeks spółek handlowych, K.s.h., spółka osobowa, spółka kapitałowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020

Transformacja spółki jawnej bez biegłego rewidenta, ale z obowiązkiem otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych

Jestem księgową spółki jawnej. Jej wspólnicy planują przekształcenie w spółkę z o.o. Aktualnie wszyscy wspólnicy prowadzą sprawy spółki i ją reprezentują.


1) Czy w procedurze przekształcenia konieczny jest udział biegłego rewidenta?

Procedura przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. uległa znacznemu odformalizowaniu od 1 marca 2020 r. Od tej daty w jej ramach nie trzeba korzystać już z usług biegłego rewidenta wyznaczanego przez sąd rejestrowy.

Zmianie nie uległy natomiast wcześniejsze ułatwienia dotyczące spółek jawnych, w których wszyscy wspólnicy prowadzą sprawy spółki. Podstawę do zastosowania ułatwień w transformacji stanowi art. 572 K.s.h. (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.). Zgodnie z nim, w przypadku przekształcenia spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, nie stosuje się przepisów art. 557-561 K.s.h. Nie dotyczy to obowiązku przygotowania dokumentów, o których mowa w art. 558 § 2 K.s.h., oraz poddania wyceny aktywów i pasywów spółki badaniu biegłego rewidenta. Co do ostatniego obowiązku wskazać należy, że kwestie te reguluje art. 558 § 2 pkt 3 i art. 559 K.s.h. Przepisy te mają nowe brzmienie od 1 marca 2020 r. Zgodnie z nim sporządzenie wyceny aktywów i pasywów spółki oraz obowiązkowe badanie planu przekształcenia (tu: wyceny) przez biegłego rewidenta dotyczy jedynie sytuacji, gdy dochodzi do przekształcenia spółki w spółkę akcyjną.

W uproszczonej procedurze przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. od 1 marca 2020 r. w ramach jej etapu przygotowawczego konieczne jest jedynie przygotowanie dokumentów wymienionych w art. 558 § 2 pkt 1, 2 i 4 K.s.h., tj.:

 • projektu uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
   
 • projektu umowy spółki z o.o.,
   
 • sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. W doktrynie wskazywane jest, że w razie gdy procedura odbywa się z zastosowaniem uproszczeń stosownie do treści art. 572 K.s.h. i nie jest sporządzany plan przekształcenia, sprawozdanie finansowe może być sporządzone na dowolny dzień. Nie występuje wówczas określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia (art. 558 § 2 pkt 4 w zw. z art. 558 § 1 pkt 1 K.s.h.).

Obecnie wystarczy przygotować wymagane dokumenty i można już podejmować uchwałę o przekształceniu. Wymaga ona jednomyślności wspólników i musi zostać zaprotokołowana przez notariusza (art. 562 § 2art. 571 K.s.h.). Aktualnie podjęcie tej uchwały zastępuje zawarcie umowy spółki z o.o. oraz powołanie organów spółki przekształconej (art. 563 § 2 K.s.h., w brzmieniu od 1 marca 2020 r.).

Poza tym od 1 marca 2020 r. wspólnicy nie muszą składać oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej stosownie do treści art. 564-566 K.s.h. Regulacje te zostały uchylone z dniem 1 marca 2020 r. Obecnie wspólnicy przekształcanej spółki staną się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Zasada ta jest uregulowana w art. 553 § 3 K.s.h. Wyjątek od tej reguły ustanawia art. 5761 K.s.h. Dotyczy on jedynie transformacji spółki kapitałowej w osobową.

Po podjęciu uchwały przekształcenie należy zgłosić do KRS. Z chwilą wpisu do KRS spółka jawna stanie się spółką z o.o. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśli spółkę jawną.


2) Czy istnieje możliwość, aby na dzień przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. nie zamykać ksiąg rachunkowych i nie sporządzać sprawozdania finansowego?

NIE. W razie przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. zachodzi konieczność zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy czym księgi te zamyka się w spółce jawnej na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej i na ich podstawie sporządza sprawozdanie finansowe. Z kolei otwarcie ksiąg następuje w spółce z o.o. na dzień zmiany formy prawnej.

Przy zmianie formy prawnej, np. w związku z przekształceniem spółki w inną spółkę, istnieje generalnie obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przekształcanej i otwarcia ksiąg spółki przekształconej. Na mocy art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) księgi rachunkowe podlegają zamknięciu na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia. W omawianym przypadku w spółce przekształcanej, czyli spółce jawnej, księgi należy zamknąć na dzień poprzedzający zarejestrowanie przekształconej spółki. Na ten dzień sporządza się sprawozdanie finansowe (patrz ramka).

Natomiast w świetle art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe otwiera się na dzień zmiany formy prawnej. Jest na to 15 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. W sytuacji przedstawionej w pytaniu w spółce przekształconej, czyli spółce z o.o., księgi rachunkowe trzeba będzie zatem otworzyć na dzień jej wpisu w KRS.

Istnieje wprawdzie uproszczenie, które zezwala na niezamykanie i nieotwieranie ksiąg rachunkowych, jednak nie dotyczy omawianej sytuacji. Wynika ono z art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, który określa, że można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, a także spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Skoro u Czytelniczki mamy do czynienia z przekształceniem spółki osobowej w kapitałową, nie ma możliwości skorzystania z tego ułatwienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzane na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej

W sytuacji gdy dochodzi do przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o., na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych trzeba w oparciu o te księgi sporządzić sprawozdanie finansowe spółki jawnej. Istotne jest, że w takiej sytuacji wycena aktywów i pasywów powinna zostać przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w art. 28 ustawy o rachunkowości. Z racji tego, że przekształcenie jednostki w inny podmiot nie oznacza zakończenia działalności, nie należy w tym sprawozdaniu stosować zasad szczególnych wynikających z art. 29 ust. 1 tej ustawy, czyli możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto. Działalność będzie bowiem kontynuowana, chociaż w zmienionej formie.

Dane, jakie wynikają ze sporządzonego sprawozdania finansowego, stanowią podstawę do otwarcia ksiąg w spółce z o.o., czyli spółce przekształconej. Otwarcie ksiąg następuje na dzień zmiany formy prawnej.

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.