Kodeks spółek handlowych, K.s.h., spółka osobowa, spółka kapitałowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022

Ze spółki jawnej w komandytową bez sukcesji składki wypadkowej

Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Planujemy przekształcić ją w spółkę komandytową. Zatrudniamy ponad 50 osób na umowy o pracę, część na umowy zlecenia.


1) Czy pracownicy i zleceniobiorcy staną się automatycznie pracownikami spółki przekształconej?

TAK. W przypadku pracowników, jak i zleceniobiorców po przekształceniu stroną umowy o pracę czy zlecenia będzie spółka przekształcona (tu: komandytowa). Nie ma też potrzeby wprowadzania zmian do tych umów (zawierania aneksów) w związku z faktem przekształcenia spółki handlowej - pracodawcy/zleceniodawcy w inną spółkę handlową. Treść tych umów nie ulega bowiem zmianie w związku z przekształceniem. W takiej sytuacji zalecane jest jedynie poinformowanie pracowników o fakcie przekształcenia np. w formie indywidualnych pism czy na tablicy ogłoszeń. Taka informacja może być przekazana po przekształceniu.

W przypadku pracowników dodać trzeba, że w omawianych okolicznościach spółka nie musi wywiązywać się z obowiązków informacyjnych z art. 231 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Jest to regulacja, która ma zapewnić ochronę interesów pracowników w sytuacji przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Inny pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów art. 231 § 5 K.p. Art. 231 K.p. nakłada na pracodawcę, gdy nie działają u niego zakładowe organizacje związkowe, określone obowiązki informacyjne wobec pracowników, które powinny być zrealizowane co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Regulacja ta w sposób szczególny normuje prawo pracownika do rozwiązania stosunku pracy (por. art. 231 § 4 K.p.).

Wskazana regulacja Kodeksu pracy nie ma zastosowania w razie przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową. Pogląd ten jest jednogłośnie prezentowany przez komentatorów K.s.h. Art. 231 K.p. wymaga istnienia dwóch odrębnych podmiotów, z których jeden przejmuje zakład pracy (jego część) od drugiego. W razie przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową nie powstaje nowy podmiot prawa.

Procedurę transformacji spółki jawnej w spółkę komandytową regulują art. 551-570art. 581-584 K.s.h. Spółka przekształcana (tu: jawna) staje się spółką przekształconą (tu: komandytową) z chwilą wpisu tej ostatniej do KRS (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Co istotne, w procedurze tej nie dochodzi do likwidacji jednej spółki i powstania nowej. Wykreślenie spółki jawnej z KRS ma jedynie charakter porządkowy. Procedura zakłada bowiem ciągłość podmiotową spółki przekształcanej. Zasada ta wynika z art. 553 K.s.h. Zgodnie z jego § 1-2 spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Przed i po wpisie przekształcenia do KRS cały czas funkcjonuje jedna i ta sama spółka, z tym że w innej formie prawnej. Ma ona nowy numer KRS, ale w dalszym ciągu posługuje się swoimi dotychczasowymi NIP i REGON. Spółka po przekształceniu ma też nową nazwę, tj. firmę. Zmiana może dotyczyć tylko części wskazującej formę prawną bądź całej firmy (por. art. 554 K.s.h.).


2) Czy w przypadku przekształcenia dojdzie do sukcesji wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe?

NIE. Przesądza o tym obecne brzmienie art. 27 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Od 18 września 2021 r. stanowi on wprost w ust. 2, że do stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się odrębnych przepisów o sukcesji praw i obowiązków w przypadku przekształceń, łączenia się lub podziału płatników składek (por. art. 93a § 2 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej - Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm. i art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.).

Oznacza to, że od 18 września 2021 r. nieaktualne stało się orzecznictwo sądowe, w którym przyjmowano, że osoba prawna powstała w wyniku połączenia przez przejęcie, przekształcenia, a także spadkobierca płatnika zachowują prawo do opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej obowiązującej osobę, która prowadziła zakład pracy przed przekształceniem (por. np. wyroki SN z dnia: 14 marca 2019 r., sygn. akt II UK 519/17, 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt I UK 358/11, 20 marca 2009 r., sygn. akt II UK 292/08). Obecny stan prawny w tej kwestii potwierdził natomiast stanowisko organu rentowego, że w takich okolicznościach nie można mówić o sukcesji praw. Oznacza to, że spółka przekształcona (komandytowa) będzie miała obowiązek ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla siebie na nowo.

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.