Kodeks spółek handlowych, K.s.h., spółka osobowa, spółka kapitałowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020

Przekształcenie w spółkę po otrzymaniu subwencji a obowiązki wobec PFR

Przedsiębiorca, który otrzymał subwencję finansową z PFR, a planuje dokonać przekształcenia zgodnie z przepisami K.s.h., w świetle wyjaśnień PFR nie musi na taką transformację otrzymać zgody PFR. Natomiast po uzyskaniu wpisu do KRS powinien o tym poinformować PFR.

Przesłanki zwrotu 100% subwencji z PFR

Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym "TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM" określa, kiedy otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę/MŚP subwencja finansowa podlega zwrotowi w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej. W świetle § 4 ust. 4 lit. a i § 5 ust. 3 lit. a tego regulaminu będzie tak w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (także w razie zawieszenia jej prowadzenia) przez przedsiębiorcę, otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej.

Zgodnie zaś z § 7 ust. 1 lit. d) umowy subwencji finansowej przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia PFR o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności o:

 • zaprzestaniu lub zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej,
   
 • podjęciu czynności zmierzających do rozwiązania spółki przedsiębiorcy lub rozpoczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,
   
 • złożeniu przez inny podmiot niż przedsiębiorca wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

Wśród okoliczności skutkujących zwrotem całej kwoty subwencji nie są wymienione reorganizacje podmiotowe. Mimo to, wątpliwości naszych Czytelników wywołało to, czy np. przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę z o.o., a następnie przyjęcie kolejnego wspólnika będzie przez PFR kwalifikowane jako zaprzestanie prowadzenia działalności.

Stanowisko PFR

PFR w piśmie z dnia 18 września 2020 r. stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa wskazał, że przeprowadzenie reorganizacji skutkującej sukcesją uniwersalną lub kontynuacją działalności nie wymaga uprzedniej zgody PFR. Podkreślił też, że zgodnie z § 7 ust. 1 lit. d) umowy subwencji finansowej Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia PFR o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy subwencji finansowej. W ocenie PFR okolicznością mającą wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy subwencji finansowej jest reorganizacja podmiotowa, w szczególności, gdy w wyniku jej przeprowadzenia zmianie ulegają takie dane jak firma, tj. nazwa lub NIP przedsiębiorcy, który otrzymał subwencję (patrz ramka). W piśmie tym wskazano, aby informacje o przeprowadzonych reorganizacjach podmiotowych przekazywać na następujący adres e-mail: tf_msp@pfr.pl.

Kontynuacja/sukcesja

Pismo PFR odnosi się do reorganizacji skutkującej sukcesją uniwersalną lub kontynuacją działalności. Z takimi skutkami wiąże się przekształcenie przeprowadzone na podstawie przepisów K.s.h. Zgodnie z nimi przekształceniu może ulec spółka handlowa w inną spółkę handlową, spółka cywilna w spółkę handlową, a także forma prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę z CEIDG w jednoosobową spółkę kapitałową.

Zasada kontynuacji

W przypadku przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do KRS (art. 552 K.s.h.). Na mocy art. 553 § 1 K.s.h. spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Poza tym spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 553 § 2 K.s.h.). Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2020 r., sygn. akt I CZ 15/20, wskazał, że w art. 553 § 1-3 K.s.h. wyrażona jest zasada kontynuacji. Zgodnie z nią spółka poddana procesowi przekształcenia jest tym samym podmiotem, a wskutek przekształcenia zmienia się tylko forma prawna prowadzonej przez nią działalności. Z dniem przekształcenia spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (art. 553 § 1 K.s.h.). W rezultacie m.in. treść stosunków prawnych łączących spółkę z innymi podmiotami nie ulega zmianie.

Sukcesja uniwersalna

Natomiast w razie przekształcenia spółki cywilnej czy indywidualnego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową zaistnieje sukcesja uniwersalna. Niekiedy w doktrynie prezentowane jest stanowisko, że jest to quasi-kontynuacja.

W razie przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, spółce przekształconej będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Stanowi o tym art. 5842 § 1 K.s.h. Chodzi tu o prawa i obowiązki związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez jednoosobowego przedsiębiorcę. Przekształceniu ulega bowiem nie sam podmiot, lecz przedmiot jego działalności, tj. prowadzone przez niego przedsiębiorstwo (por. postanowienie SN z dnia 29 stycznia 2016 r., sygn. akt II CZ 94/15).

W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w handlową wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników będą przysługiwać spółce przekształconej (zob. art. 553 § 2 i 3 K.s.h., art. 26 § 5 zd. ostatnie oraz art. 551 § 3 K.s.h.). Dlatego też stosunki prawne nawiązane przez spółkę cywilną (jej wspólników) nie ustaną, ale będą kontynuowane w niezmienionym zakresie i treści z udziałem spółki przekształconej.

Przekształcenia według K.s.h. a nazwa i NIP

Ze spółki handlowej w inną spółkę handlową

Spółka przekształcona jest wpisywana pod nowym numerem KRS i zmianie ulega jej firma (nazwa). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Spółce przekształconej przysługuje dotychczasowy NIP.

Ze spółki cywilnej w spółkę handlową

NIP spółki cywilnej przejdzie na spółkę handlową. Zmianie ulegnie nazwa spółki. Wpis przekształcenia do KRS nie będzie jednoznaczny z automatycznym wykreśleniem danych wspólników będących osobami fizycznymi z CEIDG. Jeśli wspólnik prowadzi działalność wyłącznie w ramach spółki cywilnej, powinien złożyć wniosek o wykreślenie swoich danych z CEIDG. Jeśli indywidualną działalność prowadzi również poza spółką, powinien złożyć wniosek o zmianę wpisu (wykreślenie danych o spółce i ewentualne zawężenie przedmiotu działalności).

Spółka kapitałowa zamiast indywidualnej działalności

Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS przedsiębiorca przekształcany stanie się spółką przekształconą, a osoba fizyczna (przedsiębiorca) jej wspólnikiem (akcjonariuszem). Spółka uzyska nowy NIP. Spółka będzie funkcjonować pod swoją firmą (dojdzie do zmiany nazwy). CI KRS zgłosi do CEIDG informację o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do KRS jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Informacja ta zostanie ujawniona w CEIDG. Natomiast obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie z CEIDG obciąża indywidualnego przedsiębiorcę. W praktyce, co do zasady, dochodzi do wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526)

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.