Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017

Przekształcenie spółki a egzekucja z jej udziałem jako wierzycielem

Rozważamy przekształcenie naszej spółki z o.o. w komandytową. Aktualnie toczą się postępowania egzekucyjne z naszego wniosku jako wierzyciela. Czy faktycznie przekształcenie nie wpłynie na bieg toczących się postępowań?

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową nie powinno mieć wpływu na bieg toczących się postępowań z udziałem wierzyciela - spółki przekształcanej.

W praktyce zagadnienie sprowadza się do tego, czy w razie przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową zastosowanie ma art. 788 § 1 K.p.c. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.). Zgodnie z nim, jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego (np. prawomocnego wyroku) lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Zastosowanie tej regulacji oznaczałoby, że spółka przekształcona musiałaby wystąpić o nadanie na swoją rzecz klauzuli wykonalności przedstawiając np. odpis z KRS potwierdzający fakt przekształcenia.

Jednakże przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową nie powoduje powstania nowego podmiotu. Dla spółki transformacja przeprowadzona zgodnie z przepisami K.s.h. oznacza jedynie zmianę formy prawnej. Zgodnie z art. 552 K.s.h. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do KRS. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (art. 553 § 1 K.s.h.). Dlatego też przekształcenie spółki-wierzyciela nie wymaga uzyskania klauzuli wykonalności w trybie art. 788 § 1 K.p.c. Potwierdził to niedawno Sąd Okręgowy w Częstochowie w postanowieniu z dnia 12 stycznia 2017 r., sygn. akt VI Cz 4/17. Sąd podzielił pogląd, że w świetle obecnej regulacji K.s.h. ma miejsce tożsamość podmiotu przekształconego i przekształcanego, zmienia się jedynie forma prawna tego podmiotu. Zasada kontynuacji w aspekcie cywilnoprawnym (art. 553 § 1 K.s.h.) oznacza, że treść stosunków prawnych spółki przekształcanej, łączących ją z "otoczeniem rynkowym" (osobami trzecimi) nie ulega zmianie. Zasada ta dotyczy także sfery prawa procesowego, nie zachodzi zatem zmiana strony procesu, orzeczenia zaś wydane na rzecz albo przeciwko spółce przekształcanej są skuteczne wobec spółki przekształconej; nie stosuje się tu zatem art. 788 § 1 K.p.c. (zob. też postanowienie SA w Poznaniu z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt I ACz 156/14).

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60