Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Co nowego w przepisach w 2017 r. - Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017

Wpis do CEIDG przedsiębiorcy przekształconego w spółkę kapitałową nie jest wykreślany z urzędu

Wymogi transformacji przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową wymienia art. 5845 K.s.h. Zgodnie z jego piątym punktem, do przekształcenia wymaga się dokonania w KRS wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z CEIDG.

Od 1 stycznia 2017 r. art. 5841 K.s.h. stanowi, że przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia). Tym samym przepis ten nie przewiduje już m.in., że jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Taka zmiana w końcu odpowiada regulacjom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. One bowiem od 19 maja 2016 r. nie zawierają regulacji stanowiącej podstawę do automatycznego wykreślenia wpisu do CEIDG przedsiębiorcy przekształcanego.

Z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w brzmieniu od 19 maja 2016 r. wynika, że wpisowi do CEIDG podlega m.in. informacja o dacie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została ona zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG (art. 25 ust. 1 pkt 18a ww. ustawy). Poza tym w dalszym ciągu Centralna Informacja KRS zobowiązana jest zgłosić do CEIDG fakt przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania wpisu spółki przekształconej do KRS. Informacja ta podlega wpisowi do CEIDG (por. art. 25 ust. 1 pkt 15aart. 31 ust. 4 ww. ustawy). Pomimo jednak przekazania powyższej informacji do CEIDG przez Centralną Informację KRS, przekształcany przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie go z tej ewidencji.

Aktualnie zatem wpis do KRS wieńczy procedurę przekształcenia indywidualnego przedsiębiorcy w spółkę. Przy tym zarząd nowej spółki musi pamiętać jeszcze o ogłoszeniu faktu przekształcenia w MSiG (por. art. 58412 K.s.h.), a przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG.

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60