Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016

NIP po przekształceniu spółki jawnej w z o.o.

Spółka jawna, w której jestem wspólnikiem, zostanie przekształcona w spółkę z o.o. Czy spółka z o.o. będzie posługiwać się NIP spółki jawnej, czy musi mieć nadany nowy NIP?

Identyfikatorem podatkowym przedsiębiorcy - niezależnie od formy prawnej prowadzenia działalności - jest NIP. Można mieć tylko jeden NIP. Tak jest bez względu na rodzaj i liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę i rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę posiadanych przedsiębiorstw.

NIP nadany podatnikowi nie przechodzi, co do zasady, na jego następcę prawnego. Wygasa w przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika. Reguła ta nie ma jednak zastosowania w sytuacjach wskazanych w art. 12 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476). Przepis ten przewiduje sukcesję NIP m.in. w razie przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową. Spółkami handlowymi są spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna. Stanowi tak art. 1 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.). Identyfikatorem podatkowym spółki z o.o., która powstanie w wyniku przekształcenia spółki jawnej, będzie więc NIP nadany uprzednio spółce jawnej. Identyfikator podatkowy podaje się na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, których poborem zajmują się organy podatkowe lub celne.

Spółce z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia przysługują również wszystkie prawa i obowiązki spółki jawnej. Pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wstępuje także w prawa i obowiązki spółki jawnej przewidziane w przepisach prawa podatkowego oraz wynikające z decyzji wydanych na podstawie tych przepisów. Spółka jawna staje się spółką z o.o. z chwilą wpisu spółki z o.o. do KRS. Wspólnicy spółki jawnej uczestniczący w przekształceniu stają się z tym dniem (dniem przekształcenia) wspólnikami spółki z o.o.

NIP nadany podatnikowi przechodzi na następcę prawnego w przypadku przekształcenia:

» przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa,
» przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy,
» spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową,
» stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie (przepis przewidujący w tym przypadku sukcesję NIP wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.).

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60