Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową

Spółka z o.o. rozważa przekształcenie w komandytową. Czy w takim przypadku można przygotować uproszczony plan przekształcenia?

NIE. Spółka z o.o. może być przekształcona w komandytową. Procedurę transformacji określają przepisy art. 551-570art. 575-576 K.s.h. Wymogi przekształcenia wskazuje art. 556 K.s.h. Pierwszy dotyczy sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta. W przypadku przekształcenia spółki z o.o. (tj. kapitałowej) w komandytową (tj. osobową) przepisy nie przewidują żadnych uproszczeń odnoszących się do planu przekształcenia. Jest to jednoznaczne z tym, że musi on spełniać wszystkie wymogi wynikające z art. 558 K.s.h. Plan przekształcenia przygotowuje zarząd w formie pisemnej. Wyjątkowo w spółce jednoosobowej plan ten wymaga formy aktu notarialnego.

Plan przekształcenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Przy tym biegłego wyznacza sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki z o.o. na zasadach określonych w art. 559 K.s.h. Po uzyskaniu opinii biegłego rewidenta zgromadzenie wspólników może podjąć uchwałę o przekształceniu zgodnie z art. 562-563 i art. 575-576 K.s.h. Konieczna jest jeszcze zgoda osoby/osób, które będą pełnić funkcję komplementariusza/-y. Tym samym określeni zostaną wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształconej i reprezentujący ją. Poza tym niezbędne jest jeszcze zawarcie umowy spółki komandytowej. Po przejściu tych etapów możliwy będzie wpis do KRS spółki przekształconej (tu: komandytowej) i wykreślenie spółki przekształcanej (z o.o.). Chwila wpisu spółki przekształconej do KRS stanowi dzień przekształcenia, z którym to spółka z o.o. stanie się spółką komandytową ze skutkami określonymi w art. 553 K.s.h. (patrz wyrok w ramce).

Ustawodawca jednoznacznie łączy moment przekształcenia z momentem wpisania spółki przekształconej do rejestru, a nie z momentem wykreślenia z rejestru spółki przekształcanej, które ma walor porządkowy. Z chwilą przekształcenia (wpisu spółki przekształconej do rejestru) następuje transformacja struktury prawnej spółki, a spółka przekształcana staje się spółką przekształconą, z wywołaniem wszelkich przepisanych w tym zakresie przez prawo skutków (zasada kontynuacji). Inaczej rzecz ujmując, przekształcenie spółki nie prowadzi do zmiany podmiotu, lecz tylko do zmiany typu spółki (można powiedzieć, że jest to ta sama, ale nie taka sama spółka), nie wywierając żadnych skutków względem osób trzecich.

Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. akt III PK 125/15

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60