Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016

Odpowiedzialność spółki przekształconej za dotychczasowe długi przedsiębiorcy

Nasz kontrahent prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Została ona przekształcona w spółkę z o.o. Czy po przekształceniu w dalszym ciągu osoba fizyczna ponosi odpowiedzialność za swoje długi? Czy wniesienie powództwa przeciwko osobie fizycznej przed dniem przekształcenia doprowadziło do przerwania biegu przedawnienia roszczenia także wobec spółki jako współdłużnika?

Osoba fizyczna, która dokonała przekształcenia formy prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (w tym m.in. w spółkę z o.o.), odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia (art. 58413 K.s.h.). Wierzyciele zgodnie z tą regulacją mają możliwość po wpisie spółki do KRS w dalszym ciągu dochodzić od przedsiębiorcy długów cywilnoprawnych. Solidarność odpowiedzialności oznacza, że przedsiębiorca przekształcony i spółka przekształcona są zobowiązani w ten sposób, iż wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od nich łącznie lub osobno od przedsiębiorcy czy od spółki. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela spółka i przedsiębiorca przekształcony pozostają zobowiązani (art. 366 K.c.).

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 10 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 45/16 podzielił pogląd, że spółka wstępuje w taki zakres zobowiązań, jaki istniał w dacie przekształcenia, oczywiście w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu przekształcanego.

Sąd podkreślił, że jeżeli wierzyciel wniósł przed przekształceniem pozew przeciwko osobie fizycznej, to doszło do przerwania biegu przedawnienia i ten skutek odnosi się do przekształconej spółki. Co prawda, art. 372 K.c. stanowi, że przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia w stosunku do jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników, jednakże, zdaniem Sądu, art. 372 K.c. nie ma zastosowania w każdej sytuacji solidarnej odpowiedzialności. Przykładowo przepis ten nie znajduje zastosowania w odniesieniu do odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2008 r., sygn. akt V CSK 573/07 oraz z dnia 16 czerwca 2010 r., sygn. akt I CSK 453/09).

Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał, że spółka z o.o. stała się wskutek przekształcenia dłużnikiem w takim dokładnie kształcie, jaki istniał i obciążał osobę fizyczną dokonującą przekształcenia formy prowadzonej działalności gospodarczej, a więc także w zakresie odnoszącym się do przerwy biegu terminu przedawnienia wskutek wniesienia powództwa o wierzytelność przysługującą wobec takiej osoby.

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60