Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a nieruchomość i zezwolenie na prowadzenie apteki

Prowadzimy aptekę w ramach spółki cywilnej. Mamy nieruchomość, która wchodzi w skład majątku spółkowego (wspólników). W związku z rozwojem firmy rozważamy przekształcenie spółki w komandytową. Czy po przekształceniu umowy z hurtownikami i nieruchomość przejdą automatycznie na spółkę? Co stanie się z zezwoleniem na prowadzenie apteki?

Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę komandytową (art. 551 § 2 K.s.h, Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). W procedurze odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową, z tym że do skutków przekształcenia stosuje się art. 26 § 5 K.s.h. Zgodnie z tym przepisem z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS spółka cywilna stanie się spółką komandytową. Tej ostatniej będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Jest to zasada tzw. sukcesji uniwersalnej praw składających się na wspólny majątek wspólników i zobowiązań związanych z działalnością spółki. Poza tym art. 553 § 2 i 3 K.s.h. ma odpowiednie zastosowanie.

Na mocy art. 26 § 5 K.s.h. stosunki prawne nawiązane przez spółkę cywilną (jej wspólników) m.in. z hurtownikami nie ustaną, ale będą kontynuowane w niezmienionym zakresie i treści z udziałem spółki przekształconej. Spółka komandytowa, będąca rezultatem "przeistoczenia" się spółki cywilnej, stanie się właścicielem ruchomości i nieruchomości dotychczasowej wspólności łącznej wspólników tej spółki, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności prawnych, a tylko zgłaszając do odpowiednich rejestrów, ksiąg wieczystych itp.

Z kolei apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie ważnego zezwolenia wydanego przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Tak wynika z art. 99 ust. 1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zm.). Takie zezwolenie może uzyskać osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego.

Spółka cywilna jest wyłącznie stosunkiem obligacyjnym, który może zostać ukształtowany przez jej wspólników na zasadach i w warunkach określonych w Kodeksie cywilnym. W przypadku prowadzenia apteki przez wspólników spółki cywilnej, to nie spółka jest podmiotem, który otrzymuje zezwolenie na prowadzenie apteki, ale tworzący ją wspólnicy. Okoliczność ta sprawia, że każda zmiana składu osobowego wspólników powoduje zmianę podmiotu prowadzącego aptekę. Zasadniczo zezwolenia wydawane przez organy administracji publicznej nie stanowią przedmiotu obrotu.

Inaczej rzecz ma się w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową, bowiem w takim przypadku zezwolenie może zostać zachowane. W związku z wieloma wątpliwościami w tym zakresie NSA w uchwale z dnia 14 stycznia 2009 r. (sygn. akt II GPS 6/08) orzekł, iż spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, której wspólnicy prowadzili działalność gospodarczą na podstawie udzielonego im zezwolenia na prowadzenie apteki pozostaje, w rozumieniu art. 533 § 2 K.s.h., podmiotem tego zezwolenia.

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60