Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016

Problemy z wpisem do KRS spółki przekształconej

Jesteśmy wspólnikami spółki jawnej. Wszyscy wspólnicy mają prawo prowadzenia spraw spółki. Postanowiliśmy o przekształceniu spółki w komandytową przy zastosowaniu uproszczonej procedury. Sąd rejestrowy odmówił wpisu przekształcenia do KRS. Powodem oddalenia wniosku był brak dołączenia do wniosku wyceny składników majątku spółki przekształcanej. Czy popełniliśmy błąd korzystając z uproszczeń?

Problemy z wpisem do KRS spółki przekształconej
rys. Problemy z wpisem do KRS spółki przekształconej

NIE. Sąd rejestrowy nie ma racji domagając się przedłożenia w opisanej przez Czytelnika sytuacji wyceny składników majątku spółki przekształcanej.

Spółka jawna może być przekształcona w spółkę komandytową na zasadach określonych w art. 551-570 K.s.h. oraz art. 581-584 K.s.h. Obie są handlowymi spółkami osobowymi. Wycena składników majątku spółki przekształcanej stanowi wymieniony w art. 558 § 2 pkt 3 K.s.h. załącznik do planu przekształcenia. Przy tym jednak, jeżeli wszyscy wspólnicy spółki jawnej prowadzili jej sprawy, wówczas procedura transformacji mogła przebiegać w uproszczony sposób. W myśl art. 582 K.s.h., w przypadku przekształcenia w inną spółkę osobową spółki jawnej albo spółki partnerskiej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, nie stosuje się przepisów art. 557-561 K.s.h. Nie dotyczy to obowiązku przygotowania dokumentów wymienionych w art. 558 § 2 pkt 1 i 2 K.s.h. Oznacza to, że w razie korzystania z uproszczonej procedury przekształcenia spółki jawnej w komandytową wyłączony jest obowiązek sporządzenia planu przekształcenia, wyceny składników majątku spółki przekształcanej, sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia, kontroli planu przekształcenia przez biegłego rewidenta. Potwierdził to Sąd Okręgowy w Łodzi w postanowieniu z dnia 1 kwietnia 2016 r., sygn. akt XIII Ga 981/15.

Spółka ma zatem podstawy, aby zaskarżyć postanowienie odmawiające wpisu przekształcenia do KRS. Powinna uczynić to stosownie do pouczeń zawartych w postanowieniu.

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60