Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016

PCC w razie przekształcenia spółki cywilnej w jawną

Jesteśmy wspólnikami dwuosobowej spółki cywilnej. Nasza działalność się rozwija i chcemy prowadzić ją w większych rozmiarach w ramach spółki jawnej. Dostosujemy umowę spółki do wymogów obowiązujących w spółce jawnej. Zmiany do umowy wprowadzimy w zwykłej formie pisemnej. W związku z przekształceniem nie dojdzie do wniesienia nowych wkładów czy zmiany proporcji udziału w zyskach wspólników. Następnie złożymy wniosek o wpis do KRS. Czy w takim przypadku musimy rozliczyć PCC?

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną przebiega w odformalizowany sposób. Czytelnik prawidłowo wskazał etapy tej transformacji (art. 24 § 4-6 K.s.h.). Wspólnicy w ramach tej procedury nie muszą wnosić dodatkowych wkładów.

Na gruncie ustawy o PCC za zmianę umowy spółki uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Stanowi tak art. 1 ust. 3 pkt 3 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.). Zmiana umowy w związku z przekształceniem podlega opodatkowaniu, jeżeli powoduje ona podwyższenie podstawy opodatkowania PCC.

Podstawę opodatkowania w spółce Czytelnika stanowi wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia. W przypadku umowy spółki sporządzanej w zwykłej formie pisemnej od podstawy opodatkowania odejmuje się koszty związane z uzyskaniem wpisu do KRS, tj. 600 zł. Stawka PCC od umowy spółki wynosi 0,5%. Co istotne w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w jawną, zwalnia się od PCC zmianę umowy spółki związaną z przekształceniem, w części wkładów do spółki, których wartość była uprzednio opodatkowana PCC (por. art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o PCC).

Podkreślić należy, że organy podatkowe za "wkłady do spółki osobowej" w przypadku przekształcenia uznają cały majątek spółki podlegającej transformacji. Zdaniem organów, jeżeli majątek spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia, inaczej rzecz ujmując - wartość wkładów do spółki osobowej, przewyższa pierwotnie wniesioną wartość wkładów spółki przekształcanej (już opodatkowaną), to ta nadwyżka z racji wcześniejszego jej nieopodatkowania podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2015 r., nr IBPB-2-1/4514-394/15/DP).

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wpisu przekształcenia spółki do KRS. Od tego momentu w terminie 14 dni trzeba złożyć deklarację i zapłacić PCC. Formalności należy załatwić w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki.

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60