Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016

Przekształcenie w spółkę z o.o. i status zakładu pracy chronionej

Mam zamiar przekształcić prowadzoną działalność jednoosobową w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy w związku z przekształceniem utracę posiadany obecnie status zakładu pracy chronionej?

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę z o.o. albo akcyjną. Wynika to z art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Skutki prawne takiej transformacji określa przede wszystkim art. 5842 K.s.h. Z przepisu tego wynika, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Status zakładu pracy chronionej jest nadawany w drodze decyzji właściwego wojewody. Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) nie dają jednak wojewodzie możliwości zastrzeżenia w takiej decyzji możliwości zmiany lub cofnięcia statusu na wypadek przekształcenia formy prawnej, w jakiej prowadzony jest zakład.

Oznacza to, że transformacja w żaden sposób nie wpływa na posiadanie przez przedsiębiorcę przekształcanego statusu zakładu pracy chronionej. Jak jednak wynika z art. 30 ust. 4 ustawy, zmiana formy prowadzenia działalności powinna zostać zgłoszona właściwemu wojewodzie w terminie 14 dni od dnia przekształcenia. Dniem tym jest dzień dokonania wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60