Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015

Ze spółki z o.o. w komandytową

Funkcjonujemy w ramach spółki z o.o. W jaki sposób dokonać przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową i spółkę z o.o.?

Spółka z o.o. może być przekształcona w spółkę komandytową. Formalności dotyczące takiego przekształcenia regulują w szczególności przepisy art. 551-570 oraz art. 575-576 Kodeksu spółek handlowych. Zwieńczeniem procedury jest uzyskanie wpisu do KRS przez spółkę komandytową jako spółkę przekształconą. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną, tu: spółkę z o.o. Oznacza to, że przeprowadzenie procedury przekształcenia doprowadzi do tego, że zamiast spółki z o.o. w obrocie funkcjonować będzie spółka komandytowa. Spółka ta będzie kontynuatorką wykreślonej z KRS spółki z o.o. Spółce komandytowej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki spółki z o.o. Spółka komandytowa pozostanie podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki z o.o. uczestniczący w przekształceniu staną się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki komandytowej (art. 553 K.s.h.).

Czytelnik wspomina o przekształceniu w "spółkę komandytową i spółkę z o.o.". Nie ma takiej procedury przekształcenia. Jednak wskazać należy, że w praktyce nierzadko spotkać można spółki, których nazwy zawierają określenie spółka z o.o. spółka komandytowa. Taka spółka to spółka komandytowa, której komplementariuszem jest spółka z o.o. (por. art. 104 § 1 i § 3 K.s.h.). Spółka z o.o. może zostać komplementariuszem spółki komandytowej zawierając umowę spółki komandytowej (uczestnicząc w jej zawiązaniu i rejestracji w KRS) czy w drodze innej czynności prowadzącej do nabycia statusu wspólnika istniejącej spółki komandytowej. W takim przypadku istnieją dwie spółki: z o.o. i komandytowa. Przy tym pierwsza z nich jest wspólnikiem drugiej.

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60