Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015

Odpowiedzialność wspólników po przekształceniu spółki

Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności wiąże się z modyfikacją reżimu odpowiedzialności wspólników za długi spółki. Przy tym transformacja nie jest sposobem na ucieczkę przed długami. K.s.h. zawiera regulacje chroniące wierzycieli spółek czy przekształcanego przedsiębiorcy.

Ochrona wierzycieli

Przekształcenie przeprowadzone zgodnie z przepisami K.s.h. powoduje, że z chwilą wpisu do KRS spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (art. 553 § 1 K.s.h.). Dotyczy to także przypadków, gdy przekształceniu ulega spółka cywilna czy forma prowadzonej działalności przez indywidualnego przedsiębiorcę (art. 26 § 5art. 5842 K.s.h.).

Wobec tego zobowiązanie zaciągnięte przez spółkę przekształcaną (ew. wspólników spółki cywilnej czy przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG) z dniem przekształcenia staje się zobowiązaniem spółki przekształconej. Wówczas ona i jej wspólnicy odpowiadają za zobowiązania na zasadach określonych dla tej spółki. Przy tym jednak Kodeks spółek handlowych zawiera regulacje mające na celu ochronę wierzycieli przekształcanej spółki w tych sytuacjach, gdy przekształcenie spółki wiąże się z ograniczeniem odpowiedzialności wspólników za jej długi.

Rozszerzona odpowiedzialność

W przypadku przekształcenia spółki osobowej w kapitałową czy osobowej w osobową zgodnie z odpowiednio art. 574584 K.s.h., wspólnicy przekształcanej spółki osobowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach (w przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową solidarnie ze spółką przekształconą) za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od tego dnia.

Odpowiednich regulacji do wyżej przytoczonych brak jest w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inną kapitałową czy w spółkę osobową. Te transformacje nie wiążą się bowiem z ograniczeniem odpowiedzialności ponoszonej przez wspólników.

Przepisy K.s.h. mają zastosowanie do zobowiązań cywilnoprawnych. W przypadku zaległości podatkowych (składkowych) przestrzegać należy przepisów Ordynacji podatkowej (por. wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1115/12).

Przekształcenie spółki cywilnej

Wspólnicy spółki cywilnej ponoszą najszerszą odpowiedzialność za długi cywilnoprawne (art. 864 Kodeksu cywilnego - Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Dlatego też przekształcenie spółki cywilnej w handlową zawsze wiąże się z ograniczeniem odpowiedzialności.

W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w inną niż jawna spółkę osobową przepisy art. 574 czy 584 K.s.h. mają zastosowanie na podstawie odesłania zawartego w art. 551 § 3 K.s.h.

Natomiast w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w jawną brak jest podstawy prawnej do stosowania tych regulacji. Jednakże SN w wyroku z dnia 13 września 2007 r., sygn. akt III CSK 30/07, uznał, że przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną nie wyłącza zastosowania art. 584 K.s.h.

Zakres czasowy ochrony wierzycieli

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania powstałe przed dniem przekształcenia jest odpowiedzialnością ograniczoną w czasie. Trwa ona przez okres trzech lat od dnia przekształcenia (por. wyrok SN z dnia 5 lutego 2009 r., sygn. akt I CSK 333/08). Jeżeli jednak termin ten zakończy swój bieg przed wydaniem wyroku, wówczas sąd orzekający w I instancji powinien wydany wyrok skierować jedynie przeciwko spółce, gdyż powyższy termin ma charakter zawity i powinien być brany pod uwagę z urzędu (wyrok SN z dnia 19 marca 2010 r., sygn. akt III CSK 170/09, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. akt I ACa 932/11). Przy tym w sytuacjach zupełnie wyjątkowych dopuszcza się możliwość nieuwzględnienia terminu zawitego z powołaniem się na zasady współżycia społecznego (art. 5 K.c., postanowienie SN z dnia 9 kwietnia 2010 r., sygn. akt III CZP 15/10).

Z indywidualnej działalności w spółkę

Analogicznie jak w przypadku transformacji spółek osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5 K.s.h., odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia (art. 58413 K.s.h.).

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt III CZP 106/14, uznał, że przepis art. 788 § 1 K.p.c. ma zastosowanie w razie przejścia uprawnienia lub obowiązku w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 551 § 5 i art. 5842 § 1 K.s.h.).

Uchwała SN potwierdza zatem odpowiedzialność przekształconej spółki za długi przedsiębiorcy. W świetle art. 788 § K.p.c., jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Innymi słowy, jeżeli wierzyciel uzyska np. prawomocny wyrok czy nakaz zapłaty przeciwko przekształcanemu przedsiębiorcy, w sytuacji gdy przekształcenie nastąpi przed wydaniem wyroku/nakazu zapłaty bądź w toku sprawy przed ich wydaniem, wówczas sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko spółce, gdy wierzyciel przedstawi np. odpis z KRS dokumentujący przekształcenie.

Losy egzekucji

W świetle art. 8191 K.p.c. przekształcenie spółki po wszczęciu postępowania egzekucyjnego nie wpływa na bieg tego postępowania. Dlatego też już dokonane czynności komornika pozostają skuteczne także po przekształceniu spółki i postępowanie egzekucyjne może być prowadzone.

"(…) art. 574 K.s.h. jest przepisem szczególnym, rozszerzającym krąg podmiotów odpowiedzialnych za długi przekształconej spółki osobowej powstałe przed przekształceniem, za które, gdyby przepisu tego nie było, odpowiadałaby jedynie spółka przekształcona, jako następca prawny przekształconej spółki osobowej".

Wyrok SN z dnia 6 listopada 2011 r., sygn. akt I CSK 154/09

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.)

Ustawa z dnia 17.11.1964 - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.)

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.