Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 1 (1146) z dnia 2.01.2015

NIP-8 do urzędu skarbowego bez umowy spółki

Z początkiem grudnia 2014 r. złożyliśmy wniosek o wpis spółki z o.o. do KRS. Dostaliśmy właśnie postanowienie o wpisie spółki do KRS. Teraz będziemy składać NIP-8 w urzędzie skarbowym. Czy wraz z nim trzeba złożyć umowę spółki i dokument dotyczący uprawnienia spółki do lokalu?

Od dziś tryb S24 także dla spółki jawnej i komandytowej
rys. Od dziś tryb S24 także dla spółki jawnej i komandytowej

NIE. Do końca listopada 2014 r. ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym wymagała, aby wraz z papierowym wnioskiem o wpis spółki do KRS złożone były wnioski i zgłoszenia przeznaczone dla urzędu skarbowego, statystycznego czy ZUS. Do wniosku o pierwszy wpis należało dołączyć w szczególności umowę spółki oraz dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba spółki. Regulacja ta przestała obowiązywać z dniem 1 grudnia 2014 r. Z tym dniem uchylone zostały także art. 171art. 324 K.s.h. Przewidywały one, że po zarejestrowaniu spółki z o.o. czy akcyjnej zarząd powinien, w terminie dwóch tygodni, złożyć we właściwym urzędzie skarbowym poświadczony przez siebie odpis umowy spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numeru rejestracji.

Obecnie obowiązujące regulacje ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i K.s.h. nie przewidują obowiązku przekazywania dla urzędu skarbowego umowy spółki ani dokumentu dotyczącego uprawnienia spółki do lokalu czy nieruchomości.

Także przepisy ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.) nie przewidują obowiązku przekazywania wspomnianych w pytaniu dokumentów dla fiskusa. Natomiast, w myśl art. 5 ust. 2c tej ustawy, podatnicy wpisani do KRS dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w art. 5 ust. 2b pkt 2 ustawy, w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu podmiotu do KRS. W tym celu należy złożyć zgłoszenie NIP-8. Służy on przekazaniu danych uzupełniających nie tylko dla urzędu skarbowego, ale także statystycznego i ZUS.

Co do terminu składania NIP-8 z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika obowiązek dokonania zgłoszenia w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym pierwszej osoby. Z informatora ZUS wynika, że termin 7 dni ma być zachowany od daty rejestracji podmiotu w KRS, wówczas na podstawie danych podstawowych oraz danych uzupełniających ZUS utworzy konto płatnika składek oraz sporządzi za niego dokumenty zgłoszeniowe. W przeciwnym razie ZUS przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki kapitałowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60