Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
Do 31 marca br. niektórzy pracodawcy przekazują do ZUS zgłoszenia o pracy szczególnej - ZUS ZSWA za 2016 r. (zobacz więcej)31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B za 2016 r.31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji IFT-2R za 2016 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014

Gdy spółka z o.o. potrzebuje prokurenta

Jeden ze wspólników spółki z o.o., zamiast wchodzić w skład zarządu, chce zostać jej prokurentem. Jak powołuje się prokurenta w spółce z o.o.? Czy musi odbyć się zgromadzenie wspólników, czy wystarczy uchwała zarządu?

Wspólnik spółki z o.o. może być jej prokurentem, o ile jest osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, czyli jest osobą pełnoletnią i nieubezwłasnowolnioną. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 208 § 1 i 6 K.s.h.). K.s.h. w sprawie powołania prokurenta nie wymaga uchwały wspólników. Umowa spółki może przewidywać taki wymóg.

Aby prokurent mógł działać w spółce, poza ustanowieniem prokury, konieczne jest jeszcze jej udzielenie na piśmie, pod rygorem nieważności. Dokument obejmujący udzielenie prokury powinien być podpisany zgodnie z obowiązującymi w spółce zasadami reprezentacji. W przypadku spółek z jednoosobowym zarządem, gdy umowa spółki nie przewiduje udziału wspólników w kwestii powołania prokurenta, nie ma potrzeby wyraźnego odróżniania ustanowienia prokury od jej udzielenia. Jedyny członek zarządu może indywidualnie podjąć decyzję w sprawie ustanowienia prokury, a następnie podpisać dokument dotyczący jej udzielenia.

Powołanie prokurenta trzeba zgłosić sądowi rejestrowemu na urzędowych formularzach KRS-Z3 oraz KRS-ZL. Do druków należy załączyć decyzję (uchwałę) zarządu w sprawie ustanowienia prokury, oświadczenie o jej udzieleniu, wzór podpisu prokurenta złożony przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu albo poświadczony notarialnie oraz dowody uiszczenia opłat: sądowej (250 zł), za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł) oraz skarbowej (17 zł). Opłata skarbowa dotyczy złożenia w postępowaniu sądowym dokumentu stwierdzającego udzielenie prokury. Należy ją wpłacić na rachunek urzędu miasta właściwego ze względu na siedzibę sądu rejestrowego.

Jeśli jest to pierwszy wniosek o zmianę danych spółki w KRS od daty 1 grudnia 2014 r., wówczas trzeba zgłosić także zmiany w zakresie opisu przedmiotu działalności spółki. Jak wykonać ten obowiązek pisaliśmy w GP nr 93 z 2014 r., na str. 17.

Z kolei konieczność złożenia wzoru podpisu prokurenta z dniem 15 stycznia 2015 r. zostanie zastąpiona obowiązkiem wykazania wyrażenia zgody na powołanie osoby reprezentującej spółkę, likwidatorów i prokurentów (o ile w tym dniu wejdzie w życie ustawa o zmianie K.s.h. oraz niektórych innych ustaw).

www.KodeksSpolek.pl - Spółki kapitałowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60