Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
31 stycznia 2017 r. upływa termin zawiadomienia urzędu skarbowego o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US zawiadomienia o wyborze metody bilansowej ustalania różnic kursowych31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US: PIT-28, PIT-16A, PIT-19A za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US w wersji papierowej: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40, PIT-R za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia (w wersji papierowej lub elektronicznej) do US: PIT-4R, PIT-8AR za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R za 2016 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014

Termin przedawnienia roszczenia o wynagrodzenia członka rady nadzorczej

Byłem członkiem rady nadzorczej spółki akcyjnej. Nie miałem zawartej umowy o pracę ani cywilnoprawnej. Zgodnie jednak z umową spółki i uchwałą walnego zgromadzenia przysługiwało mi wynagrodzenie. Spółka nie wypłaciła mi go mimo wezwania. Chodzi tu o zaległe wynagrodzenie na przestrzeni kilku lat. Ile wynosi termin przedawnienia roszczenia o jego wypłatę?

W przypadku spółki akcyjnej Kodeks spółek handlowych wprost stanowi, że członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Określa je statut lub uchwała walnego zgromadzenia (art. 392 § 1 K.s.h., Dz. U. z 2013 r. poz. 1030). Poza tym tylko walne zgromadzenie może także uchwalić wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku spółki. Dodatkowo członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady.

SN w uchwale z dnia 30 stycznia 2014 r. (patrz ramka) przesądził, że termin przedawnienia roszczenia członka rady nadzorczej o wypłatę wynagrodzenia przyznanego zgodnie z art. 392 § 1 K.s.h. określa art. 118 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Zgodnie z nim, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Oznacza to, że w zależności od tego, czy wynagrodzenie to jest świadczeniem okresowym, czy np. jednorazowym, odpowiednio należy przestrzegać trzyletniego bądź dziesięcioletniego terminu przedawnienia.

SN uznał, że w kwestii przedawnienia roszczenia członka rady nadzorczej o wynagrodzenie przyznane na podstawie art. 392 § 1 K.s.h. nie należy stosować wprost lub odpowiednio przepisu art. 751 pkt 1 K.c. (przewiduje on dwuletni termin przedawnienia), lecz art. 118 K.c. Jest to konsekwencją tego, że stosunek prawny istniejący między spółką a członkiem jej rady nadzorczej nie jest stosunkiem umownym, lecz szczególnym stosunkiem organizacyjnym (korporacyjnym) uregulowanym, choć niewyczerpująco, przepisami K.s.h. Wypłata wynagrodzenia członkowi rady nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji stanowi element treści tego stosunku.

"Termin przedawnienia roszczenia członka rady nadzorczej spółki akcyjnej o wynagrodzenie przyznane zgodnie z art. 392 § 1 K.s.h. określa art. 118 K.c.".

Uchwała SN z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt III CZP 104/13

www.KodeksSpolek.pl - Spółki kapitałowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60