Kodeks spółek handlowych, K.s.h., spółka osobowa, spółka kapitałowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018

Zgoda wspólników na zawarcie umowy

Kontrahenci spółek handlowych, co do zasady, nie muszą analizować przed podpisaniem umów z takimi podmiotami, czy na zawarcie umowy wyraził zgodę element właścicielski spółki - wspólnicy, ich zgromadzenie czy walne zgromadzenie akcjonariuszy. Brak zgody wspólników czy organu właścicielskiego może skutkować nieważnością umowy tylko w szczególnych przypadkach.

Przy zawieraniu umów w imieniu spółek handlowych uczestniczą osoby i organy uprawnione do ich reprezentowania. W przypadku spółki jawnej są to wspólnicy niepozbawieni prawa reprezentacji, a w odniesieniu do spółek kapitałowych jest to zarząd. W imieniu spółek mogą również działać prokurenci.

Sama decyzja o zawarciu umowy może zapadać w innym gronie. Podjęcie takiej decyzji następuje jednak nie w ramach reprezentacji spółki, ale, co do zasady, w ramach prowadzenia jej spraw. Ma więc znaczenie wewnętrzne i nie przekłada się na skuteczność samej umowy.

Spółka jawna

W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki jawnej wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki. Tak przewiduje art. 43 K.s.h. Przepis ten ma zastosowanie, gdy umowa spółki nie stanowi inaczej. Regulacja ta odnosi się do sfery prowadzenia spraw spółki, czyli podejmowania decyzji na jej forum wewnętrznym. Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 września 2012 r., sygn. akt IV CSK 137/12. SN stwierdził, że zgoda wspólników spółki jawnej na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zakres czynności spółki dotyczy etapu podejmowania decyzji w ramach stosunków wewnętrznych, a nie dokonania samej czynności prawnej. Stanowi zatem wewnętrzny akt organizacyjny, który powinien być podstawą dokonywanej czynności. Dokonanie czynności bez zgody wspólników nie wpływa jednak na jej ważność.

Jeśli więc zawarcie umowy przez spółkę jawną nie zostało poprzedzone podjęciem uchwały przez wspólników, nie może to wpływać na ważność tej umowy. W tym więc sensie zgoda wspólników nie jest niezbędna do zawarcia umowy.

Powyższe reguły są odpowiednio stosowane w przypadku spółek partnerskich i spółek komandytowych. Natomiast w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej zgoda wszystkich komplementariuszy jest wymagana na czynności wymienione w art. 146 § 2 K.s.h.

Spółka z o.o.

W spółce z o.o. to zarząd, a nie wspólnicy, reprezentuje spółkę. Kodeks spółek handlowych w przypadku niektórych rodzajów czynności wprost wymaga uzyskania zgody wspólników na ich dokonanie, pod rygorem nieważności (art. 17 § 1 K.s.h.). Chodzi tu m.in. o:

 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

 • nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej (art. 228 pkt 2-4 K.s.h.),

 • zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób (art. 15 § 1 K.s.h.),

 • zawarcie umowy o nabycie dla spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50.000 zł, przed upływem 2 lat od dnia zarejestrowania spółki, chyba że umowa ta była przewidziana w umowie spółki (art. 229 K.s.h.).

W interesie drugiej strony takiej umowy jest więc zażądanie przed jej zawarciem odpisu stosownej uchwały zgromadzenia wspólników. Czynność dokonana bez takiej uchwały jest nieważna, chyba że zostanie przez zgromadzenie wspólników potwierdzona w terminie 2 miesięcy od złożenia oświadczenia woli przez spółkę (art. 17 § 2 K.s.h.). Notariusz przed zawarciem umowy zbycia lub nabycia nieruchomości będzie żądał odpisu uchwały bądź umowy spółki celem sprawdzenia, czy w jej postanowieniach nie wyłączono obowiązku uzyskiwania przez zarząd zgody zgromadzenia na tę czynność.

Dwukrotność kapitału zakładowego

Inny charakter ma dotyczące reprezentacji spółki z o.o. przez zarząd ograniczenie zawarte w art. 230 K.s.h. Z przepisu tego wynika, że rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

W tym przypadku, z mocy wyraźnego brzmienia ustawy, art. 17 § 1 K.s.h. nie stosuje się. Brak uchwały wspólników spółki z o.o. o kapitale zakładowym 5.000 zł np. na zakup samochodu za kwotę 15.000 zł nie powoduje więc nieważności takiej umowy. Jej zawarcie przez zarząd pomimo braku uchwały może co najwyżej oznaczać pociągnięcie członków tego organu do odpowiedzialności odszkodowawczej albo organizacyjnej.

Spółka akcyjna

Pomimo podobieństwa pomiędzy dwoma kapitałowymi spółkami handlowymi, w przypadku spółki akcyjnej brak jest regulacji analogicznej do opisanego art. 230 K.s.h. Z kolei art. 393 K.s.h. odnoszący się do spółki akcyjnej zawiera dość podobny katalog czynności, na których dokonanie zarząd, pod rygorem nieważności, musi uzyskać uchwałę walnego zgromadzenia (w tym ugoda z członkami organów spółki co do szkody jej wyrządzonej, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, zbycie i nabycie nieruchomości).

Dodatkowo uchwała powzięta większością dwóch trzecich głosów walnego zgromadzenia jest niezbędna celem zawarcia umowy o nabycie dla spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela bądź akcjonariusza spółki, zawartej przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki. Zasada ta ma również zastosowanie do nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej (art. 394 § 1 i 2 K.s.h.).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.)

www.KodeksSpolek.pl - Spółki kapitałowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.