Kodeks spółek handlowych, K.s.h., spółka osobowa, spółka kapitałowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018

Podpisywanie dokumentów przez członków rady nadzorczej

Członkowie rady nadzorczej z reguły nie przebywają codziennie w siedzibie spółki z o.o. Powoduje to problemy w funkcjonowaniu tego organu, w szczególności w przypadku dokonywania czynności odnoszących się do członków zarządu. Skłania to część funkcjonariuszy do pójścia na skróty i ograniczenia się do uzyskania podpisu przewodniczącego rady. Takie uproszczenia mogą powodować poważne skutki dla spółki.


Kto powinien podpisywać dokumenty dotyczące prac rady nadzorczej, w szczególności protokoły i uchwały? Czy wystarczający jest podpis przewodniczącego rady, czy konieczne jest złożenie podpisów przez wszystkich członków organu?

Pytanie, jak należy zakładać, dotyczy czynności, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych rada wykonuje kolegialnie, tj. działając jako organ. Ta uwaga jest o tyle istotna, że w przypadku spółki z o.o. (inaczej niż w spółkach akcyjnych czy w spółdzielniach) każdy członek rady nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 219 § 5 K.s.h.). Przez wykonywanie prawa nadzoru należy rozumieć m.in. badanie wszystkich dokumentów spółki, żądanie od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywanie rewizji stanu majątku spółki (art. 219 § 4 K.s.h.).

Natomiast w przypadkach, w których rada wykonuje swoje uprawnienia jako organ, powinna działać kolegialnie. Oznacza to, co do zasady, że pod dokumentem pochodzącym od rady powinni podpisać się jej wszyscy członkowie. Takim dokumentem najczęściej jest uchwała rady. Z art. 222 § 1 K.s.h. wynika, że rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej.

Zagadnienie trybu podpisywania uchwał oraz protokołów z posiedzeń rady nie zostało uregulowane w przepisach K.s.h. Kwestia ta może natomiast wynikać z postanowień regulaminu rady. Taki regulamin może być uchwalony przez zgromadzenie wspólników albo przez samą radę, działającą na podstawie upoważnienia otrzymanego od zgromadzenia wspólników (art. 222 § 6 K.s.h.). Regulamin powinien określać organizację i sposób wykonywania czynności przez ten organ. W pojęciu sposobu wykonywania czynności mieści się właśnie m.in. kwestia protokołowania i podpisywania uchwał.

Gdy w spółce nie doszło do uchwalenia regulaminu prac rady, a umowa spółki nie reguluje kwestii podejmowania i protokołowania uchwał, najlepiej, aby pod uchwałami i protokołem podpisywali się wszyscy członkowie rady. Wówczas zawsze będzie można uniknąć zarzutów co do braku kolegialności działania rady.


Czy rada nadzorcza może podjąć uchwałę upoważniającą przewodniczącego do dokonywania wszelkich czynności w jej imieniu?

Tego rodzaju uchwała nie może zostać podjęta. Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się w tej kwestii w odniesieniu do przypadków, gdy rada nadzorcza miała wykonywać czynności z zakresu reprezentacji w odniesieniu do członków zarządu. W orzecznictwie wyrażane jest stanowisko, zgodnie z którym rada nie może przenieść swego uprawnienia do reprezentacji spółki na swego przedstawiciela. SN wskazał natomiast, że czym innym jest upoważnienie członka rady do podpisania w imieniu tego organu umowy o treści ustalonej przez radę działającą in gremio (tj. zbiorowo, wspólnie) i odpowiadającej warunkom dokonania czynności określonym w uchwale rady nadzorczej (por. wyroki SN z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt I PK 82/08, z dnia 22 marca 2012 r., sygn. akt V CSK 84/11). Wynika z tego, że przewodniczący rady mógłby zawrzeć ważną umowę o pracę z członkiem zarządu, gdyby działał w oparciu o odpowiednio szczegółowo zredagowaną uchwałę. W szczególności, gdyby uchwała określała warunki umowy o pracę oraz wskazywała przewodniczącego jako osobę upoważnioną do złożenia podpisu pod umową.

Podobnie należałoby się odnieść do przypadków, w których przewodniczący samodzielnie, zamiast całego organu, np. podejmowałby uchwały opiniujące sprawozdanie finansowe czy sprawozdanie z działalności. Taka próba przeniesienia kompetencji na przewodniczącego rady oznaczałaby nieważność takiej czynności.


Czy rada nadzorcza dokonuje wszystkich czynności dotyczących kontraktu menedżerskiego członka zarządu? Czy rada w całości musi rozpoznawać np. wnioski urlopowe?

Przy zawieraniu umów między członkiem zarządu a spółką z o.o., w tym umów o pracę czy kontraktu menedżerskiego, spółka musi być reprezentowana na szczególnych zasadach określonych w art. 210 K.s.h. Zasadą wynikającą z § 1 tego artykułu jest, że za spółkę umowę może podpisać rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Czynności wynikające z wykonywania zobowiązania zaciągniętego w imieniu spółki przez radę nie muszą być wykonywane przez ten organ. Oznacza to, że np. akceptacja wniosków urlopowych czy delegacji może być wykonywana przez osobę wskazaną w kontrakcie menedżerskim. Może być to przykładowo przewodniczący rady nadzorczej.

Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki - z techniczno-organizacyjnego punktu widzenia - może być podpisana w imieniu pracodawcy (spółki) przez osobę wyłonioną spośród członków rady nadzorczej. Jednak istotne jest, aby rada nadzorcza nie przekazywała na rzecz jednego ze swych wybranych członków całości kompetencji do dokonywania w imieniu rady "wszelkich czynności faktycznych, prawnych i procesowych", bowiem takie "upoważnienie" w rzeczywistości jest obejściem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i przez to nieważne (art. 58 § 1 K.c.). Czynności przewodniczącego rady nadzorczej powinny sprowadzać się wyłącznie do dokonywania czynności techniczno-prawnych polegających na zakomunikowaniu członkowi zarządu spółki oświadczenia woli pracodawcy-spółki (w imieniu której działa rada nadzorcza), zamiast rady nadzorczej występującej in corpore (tj. łącznie).

Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2009 r., sygn. akt II PK 36/09

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.)

www.KodeksSpolek.pl - Spółki kapitałowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.