Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017

Nazwa skrócona dla spółki z o.o.

Prowadzimy działalność w formie spółki z o.o. Nazwa spółki stwarza nam w praktyce problemy, gdyż jest za długa. Chcemy w obrocie posługiwać się skrótem nazwy. Czy konieczna jest zmiana umowy spółki?

Przepisy K.s.h. zezwalają na skracanie jedynie dodatku obowiązkowego wskazującego formę prawną, a nie całej nazwy określanej w przepisach jako firma spółki. Art. 160 § 2 K.s.h. stanowi, że dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "spółka z o.o." lub "sp. z o.o.". Posługiwanie się tymi skrótami nie wymaga zmiany umowy spółki.


Skrócona firma (nazwa) spółki handlowej nie podlega ujawnieniu w KRS.


Podstawowe regulacje prawa firmowego zawarte są w Kodeksie cywilnym. Art. 435 § 4 K.c. (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) stanowi, że przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy. Przepis art. 432 § 2 K.c. stosuje się odpowiednio. Zgodnie z nim firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Jednakże w rejestrze przedsiębiorców KRS wpisuje się jedynie pełną firmę, pod którą działa spółka. Nie ma natomiast pola, w którym byłaby możliwość ujawnienia nazwy skróconej. Brak spójności przepisów K.s.h. i K.c., co do możliwości posługiwania się skrótem całej nazwy oraz niemożność ujawnienia skrótu nazwy w KRS, powoduje, że posługiwanie się skrótem firmy dotyczącym jej korpusu, a nie dodatkowego oznaczenia wskazującego formę prawną, rodzi wątpliwości. Część komentatorów K.s.h. dopuszczając taką ewentualność twierdzi, że skrót firmy (korpus i dodatki obligatoryjne) powinien wiązać się z pełnym brzmieniem firmy tak, aby zrealizowana była zasada jej jedności i prawdziwości. Wyrażany jest też pogląd, że skoro przepisy dotyczące KRS nie przewidują rubryki dla wpisania skrótu firmy, to jedynym rozwiązaniem problemu jest tu konieczność określenia skrótu firmy w umowie spółki, która podlega złożeniu do akt rejestrowych. Trudno jednoznacznie przewidzieć, czy sąd rejestrowy przyjmie taką umowę.

Zgodnie z drugim poglądem zamierzała postąpić spółka, która w obrocie chciała posługiwać się skrótem zarówno korpusu, jako i oznaczenia formy prawnej. Pełna firma tej spółki brzmiała "Przedsiębiorstwo Budowlane i Usług Technicznych... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Spółka chciała w obrocie gospodarczym, na fakturach, dokumentach księgowych, w składanych oświadczeniach używać firmy skróconej: "PBIUT... Sp. z o.o.". Planowała wprowadzić zmiany do umowy spółki, poinformować o nich KRS, a także zgłosić skrót firmy "PBIUT... Sp. z o.o." do właściwego urzędu skarbowego na formularzu VAT-R. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 5 maja 2017 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.18.2017.1.MN uznał, że w sytuacji, gdy nazwa skrócona została wykazana w zgłoszeniu rejestracyjnym dla celów podatku VAT i jest znana organowi podatkowemu, to posługiwanie się nazwą skróconą firmy na fakturach wystawianych przez spółkę jest prawidłowe niezależnie od tego, czy nazwa skrócona została wskazana w KRS.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki kapitałowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60