Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 81 (913) z dnia 8.10.2012

Termin zgłoszenia przekształcenia spółki do KRS

Niebawem wspólnicy spółki jawnej podejmą uchwałę o jej przekształceniu w spółkę z o.o. i zawrą umowę spółki. W jakim terminie przekształcenie należy zgłosić do KRS?

Do przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. wymaga się m.in.:

  • powzięcia uchwały o przekształceniu spółki,
     
  • powołania członków organów spółki przekształconej (tu: z o.o.),
     
  • zawarcia umowy spółki przekształconej,
     
  • dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

Spółka jawna stanie się spółką z o.o. z chwilą wpisu tej ostatniej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśli spółkę jawną (art. 552 K.s.h.).

Wniosek o wpis do KRS powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Tak wynika z art. 22 ustawy o KRS (Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.).

Jednakże do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy działu K.s.h. odnoszącego się do przekształcenia nie stanowią inaczej (art. 555 K.s.h.). W myśl art. 169 K.s.h., jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu. Regulacja art. 555 i 169 K.s.h. wyłącza ogólne rozwiązanie przyjęte w art. 22 ustawy o KRS (postanowienie SN z dnia 2 października 2008 r., sygn. akt II CSK 186/08).

Zatem wniosek o wpis przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. do KRS należy złożyć w sądzie rejestrowym w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki przekształconej.

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60