Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. spółkę komandytową

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Odrębnie od niej prowadzę jeszcze indywidualną działalność. Planuję z pozostałymi wspólnikami przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. spółkę komandytową.


1) Czy spółkę cywilną można przekształcić w taką spółkę? Jeżeli tak, to jak przeprowadzić procedurę transformacji?

Spółka cywilna może być przekształcona w każdą ze spółek handlowych, gdy zadecydują o tym jednomyślnie jej wspólnicy. Przy tym wymogi proceduralne są różne w zależności od tego, czy spółka cywilna ma być przekształcona w spółkę jawną, czy inną spółkę handlową. Jedynie w pierwszym przypadku formalności są ograniczone do minimum (art. 26 § 4-6 K.s.h. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.).

Natomiast w kwestii czy spółka cywilna może być przekształcona w spółkę z o.o. spółkę komandytową należy wskazać, że chodzi tu o spółkę komandytową, której komplementariuszem jest spółka z o.o. Ta konstrukcja pozwala na korzystanie z zalet spółki osobowej w zakresie rozliczania podatku dochodowego i na ograniczenie odpowiedzialności wspólników (patrz ramka).

Przepisy K.s.h. nie regulują odrębnej procedury przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. spółkę komandytową. Regulują jedynie ewentualność przekształcenia spółki cywilnej m.in. w spółkę komandytową (por. art. 551 § 2 K.s.h., art. 552-570art. 581-584 K.s.h.). Odrębny etap transformacji spółki cywilnej może zaś polegać na założeniu przez wspólników dodatkowo spółki z o.o., a następnie jej przystąpieniu do spółki komandytowej i przyjęciu przez nią statusu komplementariusza. Jest to jeden ze scenariuszy, z którego skorzystanie może doprowadzić wspólników do tego, że zamiast w ramach spółki cywilnej będą ostatecznie funkcjonować jako wspólnicy (komandytariusze) spółki komandytowej, której komplementariuszem jest ich spółka z o.o.


2) Obecnie opłacam za siebie do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne z jednej prowadzonej działalności oraz dwie składki na ubezpieczenie zdrowotne: jedną z tytułu indywidualnie prowadzonej działalności, a drugą - z racji bycia wspólnikiem w spółce cywilnej. Ile składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne będę musiał opłacać za siebie po przeprowadzonym przekształceniu?

Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej opłaca składki społeczne z jednego wybranego przez siebie rodzaju działalności.

Natomiast uzyskując przychody z więcej niż jednego rodzaju działalności, składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacać odrębnie od każdego z nich. Wśród rodzajów działalności wymienia się zarówno pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, jak i działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej, a także działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki komandytowej. Wynika to z art. 82 ust. 3 i ust. 5 pkt 1, 4 i 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.).

Z odpowiedzi na pierwsze pytanie wynika, że spółka cywilna po przekształceniu będzie spółką komandytową. Jeśli przekształcenie nastąpi w trakcie miesiąca kalendarzowego, wtedy Czytelnik będzie de facto prowadził w tym miesiącu trzy rodzaje działalności (tj. indywidualnie prowadzoną działalność, działalność w spółce cywilnej oraz w spółce komandytowej). W konsekwencji powinien zapłacić za siebie za ten miesiąc trzy (pełne) składki zdrowotne. Natomiast za kolejne miesiące będzie opłacał za siebie - tak jak obecnie - dwie składki zdrowotne: z tytułu indywidualnie prowadzonej działalności oraz działalności w spółce komandytowej. Nie musiałby opłacać za siebie dodatkowej składki zdrowotnej w przypadku założenia wraz z pozostałymi wspólnikami spółki z o.o., która przystąpiłaby do spółki komandytowej jako komplementariusz. Prowadzenie działalności jako wspólnik wieloosobowej spółki z o.o. nie jest bowiem tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dowolnie zadeklarowana kwota, która nie może być jednak niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (na dzień oddania gazety do druku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2018 r. nie zostało jeszcze ogłoszone).


Wysokość składek ZUS obowiązująca przedsiębiorców dostępna jest w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.


Prowadząc kilka rodzajów działalności przedsiębiorca powinien za każdy miesiąc kalendarzowy naliczać i opłacać składkę zdrowotną od kwoty nie niższej niż iloczyn ilości prowadzonych działalności i 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Cechy tzw. spółki z o.o. spółki komandytowej

Spółka z o.o. spółka komandytowa to spółka komandytowa, której komplementariuszem jest spółka z o.o. Spółka komandytowa zaciąga zobowiązania we własnym imieniu i sama ponosi odpowiedzialność za długi swoim majątkiem (art. 8 K.s.h.). W spółce komandytowej występują wspólnicy o zróżnicowanej odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne. Tylko komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki zarówno cywilnoprawne (art. 22 § 2art. 31 w zw. z art. 103 K.s.h.), jak i publicznoprawne (art. 115 Ordynacji podatkowej - Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). Natomiast komandytariusz nie odpowiada za długi publicznoprawne. Z kolei w odniesieniu do długów cywilnoprawnych jego odpowiedzialność jest ograniczona, a jeżeli wartość jego wkładu wniesionego do spółki jest równa bądź wyższa od sumy komandytowej, wówczas nie ponosi on odpowiedzialności za długi spółki (zob. art. 111, art. 112 § 1art. 104 § 4 K.s.h.).

Spółka komandytowa pozwala zatem na ograniczenie odpowiedzialności wspólników. Nie jest przy tym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. To wspólnicy rozliczają się z podatku dochodowego. Te cechy przesądzają o rosnącej popularności tej konstrukcji. W spółce komandytowej status komplementariusza najczęściej przyjmuje na siebie osoba prawna, np. spółka z o.o. Szeroka odpowiedzialność komplementariusza powiązana jest z tym, że to jemu przysługuje prawo prowadzenia spraw i reprezentacji spółki komandytowej (art. 117-118art. 121 K.s.h.). Jeżeli komplementariuszem jest spółka z o.o., wówczas to ona poprzez swój zarząd reprezentuje spółkę komandytową. Często w takim przypadku komandytariusz spółki komandytowej wchodzi w skład zarządu spółki z o.o. - komplementariusza i w ten sposób jest osobą decyzyjną w spółce komandytowej.

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.