Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015

Otrzymanie dywidendy od innej spółki kapitałowej

Posiadamy (jako sp. z o.o.) niewielkie udziały w innej spółce kapitałowej. Jak zaewidencjonować otrzymanie dywidendy pieniężnej za 2014 r., z której wypłacająca spółka potrąciła podatek dochodowy?

Otrzymanie dywidendy od innej spółki kapitałowej
rys. Otrzymanie dywidendy od innej spółki kapitałowej

Dywidendy otrzymane z tytułu udziału w zyskach zalicza się do przychodów finansowych. W przychodach ujmuje się całą kwotę należnej dywidendy (brutto) bez pomniejszania o potrącony zryczałtowany podatek dochodowy. Płatnikiem takiego podatku (o ile wypłata taka nie korzysta ze zwolnienia z tego podatku) jest bowiem spółka wypłacająca dywidendę.

W księgach rachunkowych należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki (wypłacającej dywidendę) uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

Tak więc przychód z tytułu dywidendy powstanie najczęściej w dniu powzięcia stosownej uchwały o jej wypłacie, co w ewidencji księgowej może zostać zaewidencjonowane zapisem:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",

- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Późniejszy wpływ dywidendy na rachunek bankowy księguje się:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",

- Ma konto 24.

Pobranie przez podmiot wypłacający zryczałtowanego 19% podatku dochodowego podlega ujęciu:

- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",

- Ma konto 24

oraz równolegle:

- Wn konto 87 "Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego",

- Ma konto 22.

Zatem dywidendy otrzymane w związku z posiadaniem udziałów w innej spółce z o.o. zwiększają przychody finansowe, przy czym uwzględnieniu w przychodach podlega kwota wynikająca z uchwały wspólników. Natomiast potrącony przez wypłacającą spółkę zryczałtowany podatek dochodowy podlega ewidencji na koncie 87 "Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego".

Wyjaśnień udzieliła redakcja
Biuletynu Informacyjnego

www.KodeksSpolek.pl - Spółki kapitałowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60