Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015

Czy możliwa jest wypłata dywidendy w czasie likwidacji spółki?

Wspólnicy spółki z o.o. w ubiegłym roku podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy. Nie została ona jednak im wypłacona, a obecnie spółka jest w likwidacji. Czy teraz można jeszcze wypłacić zaległą dywidendę? Jakiemu terminowi przedawnienia podlega roszczenie o wypłatę dywidendy?

W razie uchwalenia dywidendy wspólnik nabywa roszczenie o jej wypłatę. Roszczenie to jest wymagalne, jeżeli nadszedł termin wypłaty dywidendy (art. 193 § 4 K.s.h.).

Jednak funkcjonowanie spółki z o.o. w likwidacji nastawione jest w szczególności na spłatę i zabezpieczenie wierzycieli. Dlatego też zgodnie z art. 275 § 2 K.s.h. w okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań. W świetle tej regulacji może pojawiać się wątpliwość, czy wspólnicy mają prawo żądać wypłaty dywidendy, jeżeli roszczenie w tym zakresie powstało przed dniem otwarcia likwidacji, lecz spółka opóźniła się z jej wypłatą tak, że nie nastąpiła ona przed otwarciem likwidacji. Ostatnio stanowisko w tej kwestii zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt III CZP 31/15. Stwierdził on jednoznacznie, że w okresie likwidacji spółki z o.o., do czasu spłaty jej zobowiązań, nie jest dopuszczalne dokonywanie wypłat dywidendy, także wtedy, gdy uchwała o podziale zysku została podjęta przed otwarciem likwidacji (art. 275 § 2 K.s.h.). Stanowisko to potwierdza, że wypłata dywidendy będzie mogła nastąpić dopiero, gdy spłaceni zostaną wierzyciele spółki.

SN w uchwale wypowiedział się także w kwestii terminu przedawnienia roszczenia o wypłatę dywidendy. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

W doktrynie sporne jest, jakiemu okresowi przedawnienia podlega roszczenie o wypłatę dywidendy. Według pierwszego stanowiska roszczenie nie stanowi zobowiązania okresowego i podlega dziesięcioletniemu okresowi przedawnienia. Drugi, przeciwny pogląd, uznaje roszczenie o wypłatę dywidendy jako świadczenie okresowe i przyjmuje trzyletni termin przedawnienia. SN stanął na stanowisku, że roszczenie wspólnika spółki z o.o. o wypłatę dywidendy nie jest roszczeniem o świadczenie okresowe. Przyjąć zatem należy, zdaniem SN, że podlega ono 10-letniemu okresowi przedawnienia. Nie jest to bowiem roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 118 K.c.), a wynika ze stosunku spółki.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki kapitałowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60