Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017

Zmiana umowy spółki z o.o. poprzez przyjęcie nowego jej tekstu

Założyliśmy spółkę z o.o. w trybie S24. Teraz chcielibyśmy zmienić treść umowy spółki dość istotnie przy udziale notariusza. Zastanawiamy się, czy możliwe jest wprowadzenie zmian poprzez przyjęcie nowego tekstu umowy spółki. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami?

TAK. Zmiana umowy spółki może polegać na uchyleniu jej tekstu w całości i uchwaleniu nowego. Umowa spółki z o.o. zarejestrowanej w trybie S24 może być zmieniona w drodze tradycyjnej. Wymaga to podjęcia uchwały wspólników, która musi być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i wpisu do KRS (art. 255 § 1 i § 3 K.s.h. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.). Jednak w takim przypadku spółka straci możliwość zgłaszania zmian poprzez system S24. Mają ją tylko spółki, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zgodnie jednak z art. 4 § 1 pkt 15 K.s.h. spółka utworzona przy wykorzystaniu wzorca, której umowa została zmieniona w inny sposób niż przy jego wykorzystaniu, nie będzie już taką spółką.

Zmiana umowy spółki musi być zgłoszona przez zarząd do KRS (art. 256 K.s.h.). Równocześnie z wpisem o zmianie umowy należy wpisać do rejestru zmiany danych wymienionych w art. 166 K.s.h., jeżeli dane te podlegają wpisowi. Do zarejestrowania zmiany umowy spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 164 § 3, art. 165, art. 169 i art. 172 K.s.h. Obecnie nie stosuje się już art. 171 K.s.h. Został on uchylony.

Możliwość ustalenia nowego tekstu umowy spółki z o.o. potwierdza także rozporządzenie wykonawcze do ustawy o KRS. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców w przypadku spółki z o.o. i spółki akcyjnej wpisuje się w rubryce czwartej m.in. informacje o zmianach odpowiednio umowy lub statutu. Obejmuje to datę sporządzenia aktu notarialnego, oznaczenie notariusza, numer repertorium, w przypadku zaś zmiany umowy lub statutu - także oznaczenie zmienionych paragrafów, a w razie ustalenia nowego tekstu umowy lub statutu spółki - zaznaczenie tej okoliczności. Tak wynika z § 50 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego... (Dz. U. z 2014 r. poz. 1667 ze zm.).

Ustawa o KRS wymaga, aby do wniosku dotyczącego zmiany umowy spółki dołączony był także jej tekst jednolity, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Z kolei Regulamin urzędowania sądów powszechnych przewiduje m.in., że jeżeli zmiana umowy polega na uchwaleniu nowego tekstu umowy, złożenie tego tekstu jest równoznaczne ze złożeniem tekstu jednolitego.

"Zmianą umowy spółki z o.o. jest każda zmiana dotychczasowego tekstu, również taka, która polega na uchyleniu go w całości i uchwaleniu nowego".

Wyrok SN z dnia 3 marca 2006 r., sygn. akt II CSK 147/05

www.KodeksSpolek.pl - Spółki kapitałowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60