Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017

Czy można wybrać moment rozpoczęcia likwidacji spółki z o.o.?

Wspólnicy spółki z o.o. planują zakończyć działalność. Ze względu na obowiązki związane z rachunkowością istotne jest dla nas ustalenie dnia przejścia spółki w fazę likwidacji. Czy wspólnicy w uchwale mogą wskazać taki dzień?

W sytuacji gdy wspólnicy spółki z o.o. są zdecydowani ją rozwiązać, mogą podjąć uchwałę w tej sprawie. Aby była ona wiążąca, musi być stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza (art. 270 pkt 2 K.s.h.).

Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki wymaga oddania za nią 2/3 głosów, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 233 K.s.h., wówczas wystarczy bezwzględna większość głosów. Zasady te mają zastosowanie w spółce, o ile umowa spółki ich nie modyfikuje stosownie do treści art. 246 § 1-2 K.s.h.

W myśl art. 274 § 1 K.s.h. otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. W komentarzach do art. 274 K.s.h. przeważają opinie, że dzień podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników o rozwiązaniu spółki decyduje o rozpoczęciu likwidacji. Na gruncie analogicznej regulacji odnoszącej się do spółki akcyjnej (tj. art. 461 § 1 K.s.h.) Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 kwietnia 2008 r., sygn. akt V CSK 508/07, stwierdził, że zgodnie z jednoznacznym brzmieniem tego przepisu, jeżeli o rozwiązaniu i likwidacji spółki akcyjnej decyduje walne zgromadzenie wspólników, otwarcie likwidacji następuje z dniem powzięcia przez walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki, a nie z dniem otwarcia likwidacji wskazanym w uchwale. Orzeczenie SN zapadło w sprawie dotyczącej obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i odpowiedzialności likwidatora.

Można też spotkać pogląd, że uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki z o.o. skuteczna jest z chwilą jej podjęcia. Dopuszczalne jest jednak, aby odraczała ona moment rozwiązania.


Wpis do KRS otwarcia likwidacji i ustanowienia likwidatora ma charakter jedynie ujawniający.


Wspólnicy powinni być zatem świadomi, że możliwość odroczenia terminu wejścia w życie omawianej uchwały budzi kontrowersje i może utrudnić sprawne uzyskanie wpisu do KRS dotyczącego otwarcia likwidacji. Bezpiecznym sposobem na ustalenie dnia otwarcia likwidacji jest uzgodnienie z notariuszem terminu zgromadzenia wspólników na wybrany dzień.

Podjęcie omawianej uchwały jest jedynie powodem rozwiązania spółki. Przy tym samo rozwiązanie nastąpi dopiero po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia z rejestru. Stanowi o tym wprost art. 272 K.s.h. W czasie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną. Jednakże zmienia się cel jej działania, który dotyczy zwinięcia działalności (art. 282 K.s.h.). Dlatego też od dnia otwarcia likwidacji spółka musi posługiwać się swoją firmą (nazwą) z dodaniem oznaczenia "w likwidacji".

www.KodeksSpolek.pl - Spółki kapitałowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60