Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017

Udział w innej spółce nie wpływa na możliwość zawieszenia działalności przez spółkę z o.o.

Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Spółka posiada udziały w innej spółce z o.o. Czy mimo to możemy zawiesić działalność spółki? Jeżeli tak, to czy konieczne będzie złożenie NIP-8 do urzędu skarbowego?

Warunek, jaki musi spełniać spółka z o.o. jako przedsiębiorca, który chce złożyć wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, wskazuje art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.). Zgodnie z nim przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni (ewentualnie na liczbę dni lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym) do 24 miesięcy. Z regulacji tej wynika, że działalność może zawiesić ta spółka z o.o., która nie zatrudnia pracowników. Chodzi tu o osoby pozostające w stosunku pracy.

Przepisy nie ustanawiają dodatkowych warunków skorzystania przez spółkę z ewentualności zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. W tym kontekście posiadanie przez spółkę z o.o. udziałów w innej spółce kapitałowej nie wpływa na możliwość zawieszenia działalności.

W okresie zawieszenia spółka z o.o. nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Stanowi o tym art. 14a ust. 3 ustawy. Jednocześnie przy tym spółka, która zawiesi działalność, ma też prawa i obowiązki, wymienione w art. 14a ust. 4 ustawy. Ma prawo m.in. osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej. Dla przykładu spółka z o.o. będzie mogła zatem w czasie zawieszenia otrzymać dywidendę. Zaś zarząd spółki będzie mógł realizować uprawnienia i powinien wykonywać obowiązki związane z posiadaniem udziałów w innej osobie prawnej. Te czynności nie stanowią wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy. Spółka z o.o., w której udziały ma spółka planująca zawieszenie, prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek. Działalność tamtej spółki nie jest zaś działalnością jej udziałowców.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek spółki. W spółce z o.o. decyzja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej należy do zarządu (por. art. 208 K.s.h.). Przepisy K.s.h. nie wymagają w tym przypadku uchwały wspólników, obowiązek jej podjęcia może wynikać z umowy spółki. Do KRS należy zgłosić informację o zawieszeniu. Wniosek dotyczący wpisu tej informacji nie podlega żadnym opłatom. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku składanym do KRS, nie wcześniej niż w dniu jego złożenia (por. art. 14a ust. 6-7 ustawy).

Obowiązki wobec US

Informacje dotyczące dat rozpoczęcia czy zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności są wpisywane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców. Daty te jako tzw. dane podstawowe spółki sąd rejestrowy przekazuje drogą elektroniczną do urzędu skarbowego i statystycznego (tj. do rejestrów CRP KEP i rejestru REGON). Z CRP KEP dane te są przekazane do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek). Dlatego też w związku z samym faktem zawieszenia działalności spółki nie ma potrzeby składania do urzędu skarbowego druku NIP-8. Przy tym konieczność złożenia NIP-8 dotyczyć może obowiązku wskazania daty wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą spółka jako płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych (por. pkt 82 druku NIP-8). Poza tym pamiętać należy o wywiązaniu się z obowiązku poinformowania urzędu skarbowego w formie pisemnej o okresie zawieszenia nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku do KRS. Jest to warunek korzystania z udogodnień w zakresie podatku dochodowego (art. 25 ust. 5c ustawy o pdop - Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).

www.KodeksSpolek.pl - Spółki kapitałowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60