Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017

Wspólnik spółki z o.o. ogłasza upadłość konsumencką

Jestem większościowym udziałowcem spółki z o.o. Czy posiadając udziały, mogę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Jeśli tak, to co stanie się z udziałami po ogłoszeniu upadłości?

Przepisy o upadłości konsumenckiej mogą być stosowane do osób fizycznych, wobec których nie zachodzą podstawy do ogłoszenia zwyczajnej (gospodarczej) upadłości, tj. zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej ustawy Prawo upadłościowe. Wynika to z art. 4911 tej ustawy.

Co do zasady, upadłość gospodarcza może być ogłoszona wobec osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, tj. wobec przedsiębiorcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 5 ust. 1 ustawy). Taka możliwość jest dodatkowo przewidziana wobec osoby fizycznej:

  • która faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, nawet wówczas, gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze (art. 9 ustawy) - tylko na wniosek wierzyciela,
     
  • która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z CEIDG nie upłynął rok (art. 8 ust. 1 ustawy) - również tylko na wniosek wierzyciela,
     
  • będącej wspólnikiem osobowej spółki handlowej, ponoszącej odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, a także wspólnikiem spółki partnerskiej (art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy),
     
  • która zaprzestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej, jeżeli od dnia wykreślenia informacji o niej z KRS nie upłynął rok (art. 8 ust. 2 ustawy).

W kręgu tych podmiotów nie ma natomiast osób fizycznych, które byłyby udziałowcami bądź akcjonariuszami spółek kapitałowych. Oznacza to, że samo posiadanie statusu wspólnika w spółce z o.o. nie stanowi przeszkody do ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej. W szczególności posiadanie udziałów w spółce z o.o. nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej. Taką działalność prowadzi bowiem spółka, a nie jej udziałowcy.

Posiadane przez upadłego udziały wejdą w skład masy upadłości. Art. 62 Prawa upadłościowego przewiduje bowiem, że w skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami określonymi w art. 63-67a ustawy. Oznacza to, że syndyk w ramach likwidacji majątku dłużnika będzie musiał np. sprzedać udziały lub doprowadzić do ich umorzenia za wynagrodzeniem. Środki uzyskane z tego tytułu będą uczestniczyć w podziale funduszy masy upadłości i posłużą pokryciu kosztów postępowania albo zostaną podzielone pomiędzy wierzycieli. Warto również dodać, że po ogłoszeniu upadłości wszelkie uprawnienia upadłego związane z uczestnictwem w spółkach wykonuje syndyk (art. 186 ustawy). Dlatego uprawnienia udziałowe, w tym prawo głosu, niezależnie od przedmiotu podejmowanej uchwały zgromadzenia wspólników, wynikające z udziałów wchodzących w skład masy upadłości, będą wykonywane przez syndyka.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki kapitałowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60