Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016

Czy uchwaloną wypłatę dywidendy można cofnąć?

Jesteśmy członkami zarządu spółki z o.o. Wypracowała ona teraz zysk. Wspólnicy chcą otrzymać dywidendę. Spółka jest jednak w fazie inwestowania, rozwijania nowych projektów. Stąd może zdarzyć się, że w przyszłym roku wynik spółki będzie ujemny, a nawet zerowy. Czy w razie potrzeby zarząd będzie mógł wstrzymać uchwaloną wypłatę dywidendy przed nadejściem terminu jej wypłaty?

Zarząd sam nie będzie mógł podjąć decyzji o wstrzymaniu wypłaty uchwalonej już dywidendy. Do uniknięcia wypłaty zarząd musiałby uzyskać zgodę wspólników.

Prawo wspólnika do zysku reguluje art. 191 K.s.h. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Od tej zasady mogą być wyjątki, o ile umowa spółki upoważnia zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (por. art. 193 § 2-3 K.s.h.).


Dywidendę wypłaca się w dniu wskazanym w uchwale wspólników, a jeżeli ich uchwała takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu ustalonym przez zarząd.


Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 19 listopada 2015 r., sygn. akt I ACa 1009/15, potwierdził, że do czasu podjęcia uchwały o podziale zysku przez zgromadzenie wspólników mamy do czynienia z ogólnym prawem udziałowym wspólnika, prawem o charakterze warunkowym.

Z art. 191 § 1 K.s.h. wynikają dwie kumulatywne przesłanki powstania prawa do zysku. Po pierwsze, spółka musi osiągnąć zysk w danym roku obrotowym, przy czym zysk ten wykazuje sprawozdanie finansowe. Po drugie zaś zgromadzenie wspólników przeznaczyło całość lub część tego zysku na dywidendę dla wspólników. Jeśli te warunki są spełnione, abstrakcyjne prawo wspólnika do zysku przekształca się w wierzytelność. Wspólnik staje się wierzycielem, a spółka dłużnikiem.

Sąd wskazał, że prawa wspólników do dywidendy nie ogranicza istniejąca, niepokryta przez spółkę strata, bo w aktualnym stanie prawnym nie istnieje obowiązek pokrycia przez spółkę straty. Z kolei nabyte przez wspólnika prawo do dywidendy nie może być już przedmiotem rozporządzeń spółki (np. przez zmianę uchwały zgromadzenia o przeznaczeniu określonej części zysku na dywidendę), chyba że za zgodą wszystkich uprawnionych do dywidendy.

Ewentualna decyzja zarządu bądź uchwała wspólników (niepołączona ze zrzeczeniem się wszystkich wspólników roszczenia o wypłatę) nie odniesie skutku.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki kapitałowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60