Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016

Od kiedy posługiwać się nazwą spółki z dodatkiem "w likwidacji"?

Spółka z o.o. podjęła uchwałę o likwidacji spółki. Likwidatorami zostali obecni członkowie zarządu. Wysłaliśmy już dokumenty do sądu, czekamy na wpis. Od kiedy posługiwać się nazwą spółki z dopiskiem "w likwidacji"? Czy już teraz likwidatorzy powinni ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o likwidacji?

Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia "w likwidacji" (art. 274 § 2 K.s.h.).

Otwarcie likwidacji podlega zgłoszeniu do KRS (art. 277 § 1 K.s.h.). Sąd rejestrowy zbada czy dokumenty dołączone do wniosku są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa (art. 23 ust. 1 ustawy o KRS, Dz. U. z 2015 r. poz. 1142 ze zm.). W przypadku uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki pamiętać należy, że musi ona być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Wymogi co do większości głosów do powzięcia tej uchwały wskazane są w art. 246 § 1-2 K.s.h.

Wpis do KRS jedynie potwierdzi fakt wdrożenia postępowania likwidacyjnego w danej spółce z o.o. Moment otwarcia likwidacji wskazuje bowiem art. 274 § 1 K.s.h. Zgodnie z nim otwarcie likwidacji następuje m.in. z dniem podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki. Tym samym już od tego momentu należy posługiwać się firmą spółki z dodatkiem "w likwidacji".

Przepisy nie określają, kiedy likwidatorzy mają podjąć czynności mające na celu zamieszczenie ogłoszenia o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji. Powinno być ono opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dodatkowo umowa spółki może nałożyć obowiązek ogłoszenia również w inny sposób (art. 5 § 4 K.s.h.).

Obowiązek likwidatorów publikacji wspomnianego ogłoszenia ustanawia art. 279 K.s.h. Przepis ten wskazuje jednocześnie, że ogłoszenie to ma wzywać wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Data ogłoszenia jest istotna także z punktu widzenia określenia terminu podziału między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Podział ten nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty omawianego ogłoszenia (art. 286 § 1 K.s.h.).


W czasie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną.


Jeżeli zatem w spółce są już ustanowieni likwidatorzy, wówczas mogą oni wystąpić z wnioskiem o publikację ogłoszenia już po dniu podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki. Nie ma konieczności czekania do wpisu do KRS informacji o otwarciu likwidacji spółki, ale jest to dopuszczalne.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki kapitałowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60