Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016

Z jaką datą zgłosić zawieszenie działalności spółki z o.o.?

Chcemy zawiesić działalność spółki z o.o. Czy zgłaszając ten fakt, można podać datę wsteczną, np. 1 stycznia 2016 r.? Czy w urzędzie skarbowym trzeba złożyć NIP-8?

Spółka z o.o. jako przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 14a ust. 1-1c i ust. 3-8 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.). Zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek spółki. Powinien być on złożony w sądzie rejestrowym na druku KRS-Z62. Należy do niego załączyć uchwałę zarządu (wspólników, gdy umowa spółki przewiduje, że to oni są kompetentni do podjęcia decyzji o zawieszeniu) w sprawie zawieszenia, a także sporządzone przez zarząd oświadczenie spółki o niezatrudnianiu pracowników.


Wniosek do KRS dotyczący zgłoszenia zawieszenia/wznowienia wykonywania działalności gospodarczej jest wolny od opłat.


Odpowiedź na pierwsze pytanie Czytelników zawiera art. 14a ust. 6 ustawy. Zgodnie z nim okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji w tym zakresie, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku. Oznacza to, że we wniosku nie można podać, iż rozpoczęcie działalności nastąpiło z datą wcześniejszą. Dopuszczalne jest wskazanie daty złożenia wniosku bądź późniejszej (zob. dalszą część art. 14a ust. 6 i art. 14a ust. 7 ustawy).

Informacje dotyczące dat rozpoczęcia czy zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności są wpisywane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców. Daty te stanowią zatem tzw. dane podstawowe spółki. Jest to jednoznaczne z tym, że sąd rejestrowy przekazuje informacje w tym zakresie urzędom elektronicznie. Dane te z KRS trafią do CRP KEP oraz rejestru REGON, a z CRP KEP do Centralnego Rejestru Płatników Składek (ZUS). Nie ma potrzeby składania w takim przypadku druku NIP-8 do urzędu skarbowego. Jednakże spółka, która zawiesza działalność i chce korzystać z udogodnień w zakresie podatku dochodowego, powinna pamiętać także o konieczności zawiadomienia w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia. Z obowiązku tego należy wywiązać się nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku do KRS o wpis informacji o zawieszeniu (art. 25 ust. 5c ustawy o pdop -Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).

Czy spółka powinna złożyć KRS-ZM?

Obecnie w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się dane dotyczące przedmiotu działalności według PKD spółki handlowej - nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Ten sposób opisu przedmiotu działalności spółki w KRS obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. W przypadku podmiotów, które były na ten dzień wpisane w KRS, ustawodawca ustanowił obowiązek zgłoszenia zmiany w zakresie przedmiotu działalności przy pierwszym wniosku o zmianę danych w KRS, nie później niż w terminie 5 lat od dnia 1 grudnia 2014 r. Zgłoszenie to nie wymaga zmiany umowy spółki.

W przypadku gdy spółka handlowa, która będzie zgłaszać do KRS zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, a opis przedmiotu działalności nie został dostosowany do wymogów obowiązujących od 1 grudnia 2014 r., powinna złożyć wraz z drukiem KRS-Z62 druk KRS-ZM. Wniosek w zakresie zmiany przedmiotu działalności podlega opłatom (250 zł tytułem opłaty sądowej i 100 zł tytułem opłaty za ogłoszenie wpisu do KRS w MSiG). Wydaje się, że brak załączenia druku KRS-ZM w takiej sytuacji skutkować będzie wezwaniem sądu do jego złożenia w trybie art. 24 ustawy o KRS (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142 ze zm.). Można też upewnić się w danym sądzie rejestrowym, jaka jest jego praktyka w tym zakresie.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki kapitałowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60