Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015

Kto odpowiada za bezprawną wypłatę w spółce z o.o.?

W spółce z o.o. zmienił się skład zarządu. Po zbadaniu dokumentów okazało się, że w spółce doszło do zwrotu dopłat wybranym wspólnikom, pomimo tego że powinny być przeznaczone na stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Czy można domagać się od tych udziałowców zwrotu wypłaconych im sum?

Kto odpowiada za bezprawną wypłatę w spółce z o.o.?
rys. Kto odpowiada za bezprawną wypłatę w spółce z o.o.?

Dopłaty, co do zasady, mogą być zwracane wspólnikom. Reguły zwrotu dopłat określa art. 179 K.s.h. Dwie z zasad wynikających z tego przepisu są takie, że dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Poza tym zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Przy tym podkreślić należy, że art. 179 K.s.h. ma w spółce zastosowanie, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej (art. 178 § 1 zd. 2 K.s.h.).

Aby zatem ustalić czy wypłata nastąpiła z naruszeniem przepisów K.s.h., uwzględnić trzeba treść umowy spółki. Jeżeli nie modyfikuje ona zasad wskazanych w art. 179 K.s.h, wówczas należy uznać, że dokonany zwrot dopłat stanowi bezprawną wpłatę w rozumieniu art. 198 K.s.h. W konsekwencji wspólnik jako odbiorca wypłaty sprzecznej z przepisami prawa obowiązany jest do jej zwrotu. Poza tym solidarną odpowiedzialność za zwrot bezprawnej wypłaty ponoszą także członkowie organów spółki, którzy dopuścili do takiej wypłaty.

Zobowiązani nie mogą być zwolnieni od tej odpowiedzialności. Przy tym wskazane roszczenia wobec wspólnika czy członka organu przedawniają się z upływem trzech lat, licząc od dnia wypłaty, z wyjątkiem roszczeń wobec odbiorcy, który wiedział o bezprawności otrzymanej wypłaty.

Jeżeli zwrotu wypłaty nie można uzyskać od odbiorcy i osób odpowiedzialnych za wypłatę, za ubytek w majątku spółki, który jest wymagany do pełnego pokrycia kapitału zakładowego, odpowiadają wszyscy wspólnicy stosownie do treści art. 198 § 2 K.s.h.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki kapitałowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60