Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 83 (1228) z dnia 15.10.2015

Kiedy spółka może domagać się zwrotu PCC?

Jesteśmy członkami zarządu spółki z o.o. W spółce niebawem przeprowadzona będzie procedura umorzenia udziałów połączona z obniżeniem kapitału zakładowego. Czy w takiej sytuacji możemy wystąpić z wnioskiem o zwrot zapłaconego wcześniej PCC?

NIE. Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. W razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego (art. 199 § 1 zd. 1 i § 7 K.s.h.).

Przeprowadzenie procedury umorzenia udziałów finansowanego środkami pochodzącymi z obniżenia kapitału zakładkowego nie stanowi podstawy do wystąpienia z wnioskiem o zwrot PCC. Sytuacje, w których podatek podlega zwrotowi, określa art. 11 ustawy o PCC (Dz. U. z 2015 r. poz. 626). Wśród okoliczności będących podstawą zwrotu jest m.in. przypadek, gdy podwyższenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale. Regulacja ta dotyczy jedynie sytuacji związanej z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego. Nie ma natomiast zastosowania w razie gdy spółka przeprowadza obniżenie kapitału zakładowego. Poza przypadkami wymienionymi w art. 11 nie jest dopuszczalne konstruowanie innych przyczyn zwrotu podatku (por. wyrok NSA z dnia 30 października 2009 r., sygn. akt II FSK 880/08).

Art. 11 ustawy o PCC z dniem 1 stycznia 2016 r. otrzyma nowe brzmienie na mocy art. 23 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1045 (por. ramka). Zmiana stanu prawnego nie dotyczy sytuacji obniżenia kapitału zakładowego. Jeżeli zatem wspólnicy obniżą kapitał zakładowy i kapitał w tej niższej wysokości zostanie zarejestrowany w KRS, to nie ma i w dalszym ciągu nie będzie podstawy do zwrotu podatku zapłaconego wcześniej od umowy spółki, ewentualnie jej zmiany.

Więcej na temat zmian w ustawie o PCC napiszemy w jednym z najbliższym numerów GP.

Od 1 stycznia 2016 r. do art. 11 ust. 1 ustawy o PCC dodany będzie pkt 3a, a pkt 4 otrzyma nowe brzmienie. Będzie z nich wynikać, że PCC podlega zwrotowi, gdy:

3a) spółka nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców lub wysokość kapitału zakładowego spółki kapitałowej została zarejestrowana w kwocie niższej niż określała umowa spółki - w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym;
4) podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale - w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału zakładowego ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki kapitałowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60