Kodeks spółek handlowych, K.s.h., spółka osobowa, spółka kapitałowa
lupa
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
A A A

Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018

Zbycie udziału w spółce jawnej

Wspólnik spółki jawnej może zbyć swój udział w niej. Kodeks spółek handlowych dopuszcza bowiem możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, w tym jawnej. Przy tym możliwość ta musi być przewidziana w umowie spółki. Wspólnik spółki zarejestrowanej w trybie S24 może przeprowadzić transakcję zbycia drogą elektroniczną.

Warunki zbycia udziału

Zbycie udziału w spółce jawnej to przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika, o którym mowa w art. 10 Kodeksu spółek handlowych. Aby było ono możliwe, niezbędne jest, by taka ewentualność została przewidziana w umowie spółki. Poza tym konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników. Jednakże wymóg ten ma zastosowanie w spółce, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.

Gdy warunki przeniesienia ogółu praw i obowiązków są spełnione, zainteresowane strony mogą zawrzeć umowę. Na jej mocy zbywca wystąpi ze spółki, a w jego miejsce wejdzie nowa osoba. Przy tym umowa ta nie stanowi zmiany umowy spółki. Dlatego też wystarczające jest, gdy same strony (tj. zbywca i nabywca udziału) sporządzą umowę i ją podpiszą. Nabywcą może być osoba spoza spółki bądź inny wspólnik z wyłączeniem spółki dwuosobowej. Czynność ta służy bowiem zmianie składu osobowego spółki (wspólników), co może dotyczyć jedynie sytuacji, gdy spółka ma nadal funkcjonować z co najmniej dwoma wspólnikami.

Forma umowy

Umowa przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika może być odpłatna bądź nieodpłatna (patrz ramka).

Dla umowy tej nie jest wymagane zachowanie formy aktu notarialnego. Uwaga ta dotyczy także sytuacji, gdy spółka jest właścicielem nieruchomości (postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2011 r., sygn. akt IV CSK 473/10). Może być ona zawarta w zwykłej formie pisemnej (zob. art. 890 § 1 K.c. - Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Jednak w celu uniknięcia wątpliwości przy określaniu momentu, kiedy doszło do zbycia, warto rozważyć zachowanie formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi czy datą pewną. Zbywca powinien zadbać o to, aby czynność poświadczenia daty/podpisów miała miejsce w dniu dokonania czynności prawnej. Gdy nastąpi później, pewną będzie jedynie data poświadczenia. Kwestia ta istotna jest z punktu widzenia określenia momentu końcowego odpowiedzialności zbywcy za zobowiązania spółki.

Skutek umowy i obowiązek spółki

Nabywca udziału wstępuje w sytuację prawną zbywcy. Jest to jednoznaczne z tym, że będą mu przysługiwały prawa, jakie miał zbywca w spółce. Będą go też obciążały obowiązki zbywcy. W doktrynie podkreślane jest, że uprawnienia i obowiązki związane ściśle z osobą wspólnika-zbywcy nie mogą być przedmiotem rozporządzenia. Poza tym wskazywane jest, że umowa spółki może kształtować zakres praw i obowiązków przysługujących nabywcy udziału. Z przeniesieniem ogółu praw i obowiązków umowa może wiązać wygaśnięcie np. prawa do reprezentacji spółki czy wygaśnięcie określonych przywilejów przyznanych zbywcy.

Nabywca musi liczyć się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności za długi spółki na zasadach wynikających z art. 10 § 3 i art. 31 K.s.h. Za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają bowiem solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.

Spółka nie uczestniczy w zbyciu, jednakże to ona musi powiadomić sąd rejestrowy o zmianie składu osobowego wspólników. Wniosek o wpis zmian do KRS składany drogą tradycyjną to koszt 350 zł.

Zbycie w trybie S24

W przypadku spółek S24, które nie zmieniały umowy spółki poza systemem S24, możliwe jest przeprowadzenie transakcji przeniesienia ogółu praw i obowiązków w procedurze S24. Oświadczenia zbywcy i nabywcy wymagają w takiej sytuacji opatrzenia kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem ePUAP (por. art. 10 § 4-5 i art. 4 § 1 pkt 15 K.s.h.).

Zbycie udziału w trybie S24 nastąpić może wyłącznie w oparciu o narzucony przez ustawodawcę wzorzec umowy o przeniesieniu praw i obowiązków w spółce jawnej. Zawarcie tej umowy w systemie powiązane jest z koniecznością podjęcia uchwały zmieniającej umowę spółki w celu aktualizacji paragrafów dotyczących informacji o wspólnikach. Koszt rejestracji zmian w KRS w tym trybie to 300 zł.

Podatkowe rozliczenia zbywcy i nabywcy udziału

» Umowa sprzedaży ogółu praw i obowiązków wspólnika

- nabywca (kupujący) musi rozliczyć się z PCC według stawki 1% od wartości rynkowej nabytego udziału spółkowego (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 6 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 143/10),
- zbywca musi uwzględnić skutki w zakresie podatku dochodowego (por. np. wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2016 r., sygn. akt II FSK 1863/14; prawomocny wyrok WSA w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 1189/16).

» Umowa darowizny ogółu praw i obowiązków wspólnika

- obdarowany musi uwzględnić regulacje ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r. poz. 833 ze zm.); gdy nabywcą jest zstępny (np. dziecko, wnuk), wstępny (np. rodzic, dziadek), pasierb, brat albo siostra czy ojczym/macocha, wówczas osoby te mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku na zasadach określonych w art. 4a ustawy; w takim przypadku obdarowany nie musi płacić podatku, o ile uczyni zadość wymogom uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia,
- obdarowany jedynie wyjątkowo musi rozliczyć PCC; opodatkowanie ma miejsce tylko w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy; w takim przypadku obdarowany zobowiązany jest rozliczyć PCC według stawki 1% od wartości długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego.

W odniesieniu do darowizny w świetle treści art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) obowiązek podatkowy z ustawy o pdof nie powstanie niezależnie od tego, czy chodzi o darczyńcę, czy obdarowanego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.)

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.