Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
31 stycznia 2017 r. upływa termin zawiadomienia urzędu skarbowego o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US zawiadomienia o wyborze metody bilansowej ustalania różnic kursowych31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US: PIT-28, PIT-16A, PIT-19A za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US w wersji papierowej: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40, PIT-R za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia (w wersji papierowej lub elektronicznej) do US: PIT-4R, PIT-8AR za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R za 2016 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015

Odpowiedzialność nowego wspólnika

Jestem wierzycielem spółki jawnej. Jest w niej trzech wspólników, z tym że jeden przystąpił niedawno. Czy od niego także mogę dochodzić spłaty zadłużenia spółki?

Odpowiedzialność nowego wspólnika
rys. Odpowiedzialność nowego wspólnika

TAK, o ile egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, ewentualnie gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna (art. 7781 K.p.c. - Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.). Art. 32 K.s.h. stanowi, że osoba przystępująca do spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia. Jest to nieograniczona odpowiedzialność, solidarna z pozostałymi wspólnikami i spółką, przy uwzględnieniu reguł wynikających z art. 31 K.s.h. (art. 22 § 2 K.s.h.).

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 7 marca 2014 r., sygn. akt XIII Ga 474/13, podkreślił, że odpowiedzialność wspólnika przystępującego do spółki jest niezależna od tego, czy zgłoszono zmianę składu osobowego spółki do KRS (do czego spółka zobowiązana jest na podstawie art. 26 § 1 pkt 3 i § 2 K.s.h. w zw. z art. 38 pkt 4 lit. a ustawy o KRS). Dla powstania odpowiedzialności nowego wspólnika decydujący jest moment jego przystąpienia do spółki, tj. dokonania zmiany umowy spółki, jeżeli przystąpienie wspólnika odbywa się w trybie jej zmiany.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60