Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015

Zasady rozliczenia PCC od umowy spółki komandytowej

Wkrótce zamierzamy podpisać umowę spółki komandytowej przed notariuszem. Uprzedził nas o tym, że pobierze podatek od czynności cywilnoprawnych. Czy rzeczywiście musimy mu go przekazać, skoro spółka powstanie dopiero z chwilą rejestracji w KRS?

TAK. Spółka komandytowa jest spółką osobową stosownie do treści art. 1a pkt 1 ustawy o PCC (Dz. U. z 2015 r. poz. 626). Umowa spółki osobowej podlega PCC, jeżeli w chwili dokonania czynności jej siedziba znajduje się na terytorium RP.

Podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów do spółki osobowej. Odliczeniu podlega jednak:

  • kwota wynagrodzenia z VAT pobrana przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki. Umowa spółki komandytowej rejestrowanej w trybie tradycyjnym (a nie S24) wymaga formy aktu notarialnego (art. 106 i art. 1061 K.s.h.),
     
  • koszty rejestracji spółki w KRS (tj. 500 zł tytułem opłaty sądowej i 100 zł za ogłoszenie w MSiG).

Tak wyliczoną podstawę należy pomnożyć przez stawkę podatku, która w przypadku umowy spółki wynosi 0,5%.


W przypadku czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego notariusze są płatnikami PCC.


Notariusz zobowiązany jest uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Rejent ma także m.in. obowiązek przekazać pobrany podatek na rachunek organu podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Powinność zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku. Jak wynika z art. 4 pkt 9 ustawy o PCC, obowiązek podatkowy ciąży na spółce. Przy tym jednak zgodnie z regulacjami K.s.h. spółka komandytowa nie powstaje z momentem zawarcia umowy spółki, a dopiero z chwilą uzyskania wpisu do KRS (art. 109 § 1 K.s.h.). Przy tym art. 109 § 2 K.s.h. precyzuje, że osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisem do rejestru, odpowiadają solidarnie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 23 maja 2014 r., nr ITPB2/436-47/14/DSZ, uznał m.in., że o zaistnieniu obowiązku podatkowego decyduje data zawarcia umowy spółki komandytowej, a nie wpis do KRS. WSA w Szczecinie w nieprawomocnym wyroku z dnia 1 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 1022/14, oddalił skargę na przytoczoną interpretację. Sąd potwierdził, że w sytuacji zawarcia umowy spółki komandytowej obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje w chwili dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli w momencie zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego. WSA wskazał także, że koszty związane z założeniem spółki w dniu podpisania jej umowy powinni pokryć zawiązujący ją wspólnicy. Odniósł się także do przepisów prawa unijnego. Uznał, że choć w jego świetle spółka komandytowa powinna być uznana za spółkę kapitałową, to polskie uregulowania są prawidłowe w zakresie opodatkowywania PCC aktów założycielskich (umów cywilnoprawnych) spółek komandytowych (np. wyroki NSA z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt II FSK 2259/12, z dnia 16 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2796/12).

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60