Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
31 stycznia 2017 r. upływa termin zawiadomienia urzędu skarbowego o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US zawiadomienia o wyborze metody bilansowej ustalania różnic kursowych31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US: PIT-28, PIT-16A, PIT-19A za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US w wersji papierowej: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40, PIT-R za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia (w wersji papierowej lub elektronicznej) do US: PIT-4R, PIT-8AR za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R za 2016 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014

Spółka jawna zakłada spółkę cywilną

Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Chcemy zrealizować inwestycję zakładając spółkę cywilną z innym podmiotem. Czy jest to możliwe? Czy fakt ten będzie ujawniany w KRS?

Spółka jawna może być wspólnikiem spółki cywilnej. W spółce tej, poza osobami fizycznymi, uczestniczyć mogą także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kodeks spółek handlowych przyznaje spółce jawnej zdolność prawną (sądową) i zdolność do czynności prawnych (sądowych). Spółka ta może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (art. 8 K.s.h.).

Gdy umowę spółki cywilnej będzie zawierać spółka jawna, wówczas to ona będzie jej członkiem, a nie jej wspólnicy. Spółka jawna przy umowie spółki cywilnej powinna być reprezentowana zgodnie z obowiązującym w niej sposobem reprezentacji.

Po zawarciu umowy spółki cywilnej spółka jawna powinna poinformować o tym fakcie sąd rejestrowy. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się bowiem m.in. wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej. Wniosek należy sporządzić na druku KRS-Z1. Do wniosku musi być dołączony odpis umowy spółki cywilnej oraz dowód wpłaty (250 zł tytułem opłaty sądowej oraz 100 zł za ogłoszenie wpisu w MSiG). Umowa zostanie złożona do akt rejestrowych spółki jawnej. O jej zmianach trzeba będzie informować sąd rejestrowy składając do akt rejestrowych jej tekst jednolity.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60