Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014

Spółka jawna zakłada spółkę cywilną

Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Chcemy zrealizować inwestycję zakładając spółkę cywilną z innym podmiotem. Czy jest to możliwe? Czy fakt ten będzie ujawniany w KRS?

Spółka jawna może być wspólnikiem spółki cywilnej. W spółce tej, poza osobami fizycznymi, uczestniczyć mogą także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kodeks spółek handlowych przyznaje spółce jawnej zdolność prawną (sądową) i zdolność do czynności prawnych (sądowych). Spółka ta może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (art. 8 K.s.h.).

Gdy umowę spółki cywilnej będzie zawierać spółka jawna, wówczas to ona będzie jej członkiem, a nie jej wspólnicy. Spółka jawna przy umowie spółki cywilnej powinna być reprezentowana zgodnie z obowiązującym w niej sposobem reprezentacji.

Po zawarciu umowy spółki cywilnej spółka jawna powinna poinformować o tym fakcie sąd rejestrowy. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się bowiem m.in. wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej. Wniosek należy sporządzić na druku KRS-Z1. Do wniosku musi być dołączony odpis umowy spółki cywilnej oraz dowód wpłaty (250 zł tytułem opłaty sądowej oraz 100 zł za ogłoszenie wpisu w MSiG). Umowa zostanie złożona do akt rejestrowych spółki jawnej. O jej zmianach trzeba będzie informować sąd rejestrowy składając do akt rejestrowych jej tekst jednolity.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60