Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014

Praca jako wkład do spółki komandytowej

Do istniejącej spółki komandytowej ma przystąpić kolejny wspólnik jako komandytariusz. Chce on wnieść tytułem wkładu świadczenie usług na rzecz spółki. Czy taki wkład jest dopuszczalny?

TAK, ale pod pewnymi warunkami. Komandytariusz w spółce komandytowej odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Natomiast jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki (art. 111 i art. 112 § 1 K.s.h.).

Zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 103 K.s.h. w sprawach nieuregulowanych w przepisach art. 102-124 K.s.h. do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Oznacza to w przypadku wkładów, że uwzględnić należy m.in. art. 48 § 2 K.s.h. Zgodnie z nim wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Reguła ta w pełni odnosi się do komplementariusza.

Natomiast gdy wnoszącym wkład ma być komandytariusz, uwzględnić należy także treść art. 107 i art. 108 K.s.h. W myśl art. 107 § 2 K.s.h. zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki oraz wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie mogą stanowić wkładu komandytariusza do spółki, chyba że wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej. Innymi słowy, wniesienie przez komandytariusza tytułem wkładu świadczenia usług jest dopuszczalne, o ile wartość innych jego wkładów jest co najmniej równa sumie komandytowej.


Postanowienie wspólników zwalniające komandytariusza z obowiązku wniesienia wkładu jest nieważne.


W sytuacji gdy wkładem komandytariusza do spółki ma być w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki musi określać przedmiot tego świadczenia (aportu), jego wartość oraz osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepieniężne (art. 107 § 1 K.s.h.). Regulacja ta stanowi doprecyzowanie ogólne wymogu, aby umowa spółki zawierała oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość (art. 105 pkt 4 K.s.h.).

Komandytariusz, który jest wspólnikiem spółki z o.o. bądź akcyjnej (która jest zarazem komplementariuszem spółki komandytowej), musi pamiętać także, że nie może wnieść tytułem wkładu udziałów/akcji w tej spółce.

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wkład komandytariusza może być wniesiony w wartości niższej niż suma komandytowa.

"W świetle przepisu art. 102 w związku z art. 28 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej "KSH"), rzeczy i prawa wniesione tytułem wkładu, a także nabyte lub uzyskane przez spółkę osobową (tj. także spółkę komandytową) w czasie jej istnienia, są majątkiem spółki. Majątek spółki przez cały czas jej istnienia uznaje się za majątek odrębny od majątku osobistego każdego ze wspólników i którym do czasu rozwiązania spółki nie mogą w swobodny sposób dysponować. Wniesienie tytułem wkładu określonych usług wspólników będących komandytariuszami do spółki komandytowej (co jest dopuszczone na podstawie art. 107 KSH) oznacza zatem, że w wyniku wniesienia wkładu przez jednego wspólnika nie następują jakiekolwiek przysporzenia majątkowe dla pozostałych wspólników. Usługi te świadczone są bowiem na rzecz Spółki, w związku z czym nie stanowią one dla wspólników otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT".

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z dnia 16 lipca 2014 r., nr IBPBI/1/415-503/14/AB*

*Dyrektor IS w Katowicach uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia prawnego stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60