Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017

Rozwiązanie spółki komandytowej a uprzednie spłacenie wierzycieli

Wspólnicy spółki komandytowej chcą zakończyć jej działalność. Planują skorzystać z możliwości rozwiązania spółki w inny sposób niż w drodze likwidacji. Czy w takiej sytuacji, zanim spółka zostanie wykreślona z KRS, konieczne jest uprzednie spłacenie jej wierzycieli?

NIE. Jednak do zakończenia działalności spółki nie może dojść bez wskazania, w jaki sposób jej długi mają być zaspokojone.

Do rozwiązania i likwidacji spółki komandytowej na podstawie art. 103 K.s.h. należy odpowiednio stosować przepisy o spółce jawnej, m.in. art. 58 z uwzględnieniem art. 124 K.s.h. oraz art. 67 i następne K.s.h. Jedną z przyczyn rozwiązania spółki komandytowej jest jednomyślna uchwała wszystkich wspólników. W razie jej powzięcia należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia jej działalności (art. 67 § 1 K.s.h.). Likwidacja spółki jest sformalizowaną procedurą uregulowaną w przepisach art. 68-83 K.s.h. Ma ona doprowadzić do zakończenia bieżących interesów, upłynnienia majątku i przede wszystkim wypełnienia zobowiązań (por. art. 82 K.s.h.). Przy tym jednak w spółce komandytowej likwidacja nie ma charakteru obowiązkowego.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 maja 2016 r., sygn. akt II CSK 573/15, podkreślił, że z art. 67 K.s.h. wynika, iż "uprzywilejowanie" postępowania likwidacyjnego sprowadza się jedynie do tego, że należy je przeprowadzić, jeżeli wspólnicy nie postanowią inaczej, pierwszeństwo ma zatem wola wspólników. Wolę tę należy uszanować, gdy wspólnicy precyzyjnie uzgodnią sukcesję po spółce komandytowej co do jej majątku i zobowiązań. SN uchylił tym samym postanowienie sądu rejestrowego, którym odmówił on wykreślenia spółki komandytowej z KRS. Jej wspólnicy uzgodnili, że przedsiębiorstwo spółki wraz z długami przejmuje komplementariusz (tj. spółka z siedzibą w Nikozji na Cyprze). Sąd rejestrowy uznał jednak m.in., że wspólnicy powinni w pierwszej kolejności spłacić zobowiązania spółki. Sąd podkreślił, że siedziba komplementariusza znajduje się w Nikozji, co oznacza, iż dochodzenie roszczeń przez wierzycieli jest znacznie utrudnione. W związku z tym, zdaniem sądu rejestrowego, wykreślenie spółki z rejestru byłoby sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa prawnego i pewności obrotu gospodarczego. Z takim stanowiskiem zgodził się sąd II instancji, jednak poglądu tego nie podzielił Sąd Najwyższy. W ocenie SN w rozpatrywanej sprawie rzeczywiście wierzycielom spółki może być trudniej dochodzić zaspokojenia roszczeń od komplementariusza, który przejmie przedsiębiorstwo wraz z długami. Jednakże, zdaniem SN, musieli oni liczyć się z tym, wiedząc, kim jest komplementariusz, skoro w spółce komandytowej właśnie komplementariusz ponosi odpowiedzialność dodatkową za długi tej spółki. Brak jest zatem podstaw do uruchomienia silniejszej ochrony wierzycieli spółki.

Uzgodnienie innego sposobu zakończenia działalności spółki może mieć miejsce w uchwale o rozwiązaniu spółki bądź w odrębnym porozumieniu. Wspólnicy muszą określić, w jaki sposób zostanie zastąpiona procedura likwidacji. Mogą np. postanowić, że spłacą wierzycieli, a pozostałym majątkiem spółki podzielą się w naturze, bez jego upłynniania czy też, że przedsiębiorstwo wraz z długami przejmie wspólnik albo zostanie ono sprzedane osobie spoza spółki. W zakresie czynności związanych z przeniesieniem własności majątku spółki na wspólnika/osobę trzecią powinny być one kwalifikowane jako odpowiednie czynności prawne (np. umowa sprzedaży, darowizny) z konsekwencjami przewidzianymi przez prawo cywilne co do wymaganej formy tych czynności (por. postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2011 r., sygn. akt IV CSK 473/10).

Przepisów art. 82 i art. 83 w związku z art. 67 § 1 i art. 103 K.s.h. nie stosuje się do rozwiązywania spółki komandytowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2016 r., sygn. akt II CSK 573/15

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.