Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016

Od kiedy skuteczne jest powiększenie grona wspólników spółki jawnej?

Wkrótce będziemy podpisywali aneks do umowy spółki jawnej, na mocy którego do spółki przystąpi kolejny wspólnik. Od jakiej daty należy traktować go jako uczestnika spółki: od daty aneksu do umowy spółki czy od daty dokonania wpisu w KRS? W jakim terminie spółka powinna zgłosić zmianę danych do KRS?

Powiększenie grona wspólników spółki jawnej może odbyć się w drodze zmiany postanowień umowy spółki. Konieczne jest tutaj porozumienie dotychczasowych wspólników i osoby przystępującej do spółki. Przyjęcie do spółki kolejnego uczestnika wymaga określenia jego praw i obowiązków w spółce, ewentualnie nowego rozkładu sił w związku z modyfikacją grona członków spółki. Nowy wspólnik przystępując do spółki powinien wnieść wkład (art. 3art. 25 pkt 2 K.s.h.).

Modyfikacja składu wspólników spółki jawnej wiąże się z koniecznością zgłoszenia zmian sądowi rejestrowemu. Obowiązek uzyskania wpisu do KRS w zakresie danych nowego wspólnika wynika zarówno z art. 26 § 1 pkt 3 i § 2 K.s.h., jak i art. 38 pkt 4 lit. a) oraz art. 47 ust. 1 ustawy o KRS (Dz. U. z 2016 r. poz. 687). Wpis do KRS, choć jest obowiązkowy, to nie decyduje o momencie nabycia statusu wspólnika przez osobę przystępującą. Wpis do KRS nowego wspólnika stanowi tzw. wpis ujawniający (deklaratywny, deklaratoryjny), informujący jedynie o okolicznościach już zaistniałych. Nie jest on natomiast wpisem kształtującym (prawotwórczym, konstytutywnym), w wyniku którego powstaje nowa sytuacja prawna. Jest to jednoznaczne z tym, że o dacie powiększenia składu członków spółki jawnej przesądza data wprowadzenia zmian do umowy spółki. Chodzi tu o datę zawarcia aneksu do niej, ewentualnie o datę wskazaną w aneksie.


350 zł - koszt zgłoszenia zmiany danych spółki do KRS na podstawie wniosku składanego w formie papierowej.


W myśl art. 22 ustawy o KRS, wniosek o wpis do KRS powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Brak jest takiego szczególnego przepisu, który by określał w sposób szczególny datę zgłoszenia danych nowego wspólnika. Dlatego też termin 7 dni na zgłoszenie danych do KRS należy liczyć od dnia następującego po przystąpieniu wspólnika do spółki.

"Wnioskodawczyni jako nowy wspólnik spółki jawnej ustalając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinna rozpoznawać przychody i koszty podatkowe wynikające z działalności tej spółki, ustalając tym samym dochód do opodatkowania, proporcjonalnie do posiadanego - na moment uzyskania przychodów i poniesienia kosztów - udziału w zysku spółki, uwzględniając dzień przystąpienia do spółki.

Momentem, od którego należy rozpoznawać wskazane we wniosku przychody i koszty podatkowe nie jest, jak twierdzi Wnioskodawczyni, dzień wpisu zmian składu osobowego spółki jawnej do KRS, lecz moment, w którym Wnioskodawczyni przystąpiła do spółki jawnej, tj. dzień 6 listopada 2015 r.".

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 r., nr IBPB-1-1/4511-119/16/EN

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60