Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 29.12.2014

Informacja o nowym wspólniku spółki jawnej do KRS

Od 1 stycznia 2015 r. do spółki jawnej ma przystąpić nowy wspólnik. Jakie czynności wspólnicy powinni podjąć celem ujawnienia zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Informacja o nowym wspólniku spółki jawnej do KRS
rys. Informacja o nowym wspólniku spółki jawnej do KRS

W związku z rozszerzeniem grona wspólników spółki jawnej konieczne jest sporządzenie aneksu do umowy spółki. Oprócz zmiany niezbędnych postanowień umowy spółki, przystępujący do spółki wspólnik powinien oświadczyć w nim, że jest objęty wszystkimi postanowieniami tej umowy i ma ona do niego zastosowanie. Aneks powinien zostać podpisany przez dotychczasowych wspólników i wspólnika przystępującego do spółki.

Zmiana grona wspólników powinna zostać zgłoszona do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Wniosek należy sporządzić na urzędowym formularzu KRS-Z1 wraz z załącznikami KRS-ZB oraz KRS-ZK. W formularzu KRS-Z1 trzeba w szczególności wskazać dane o nowym brzmieniu firmy (nazwy) spółki oraz o zmianie umowy spółki. Do wniosku należy dołączyć aneks do umowy spółki, jej nowy tekst jednolity, adres nowego wspólnika (na oddzielnej kartce) oraz wzór jego podpisu jako osoby uprawnionej do reprezentowania spółki (wymóg obowiązuje do 15 stycznia 2015 r.). Wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 350 zł (opłata sądowa 250 zł oraz 100 zł za ogłoszenie o wpisie w MSiG). Jeżeli jest to pierwszy wniosek o zmianę danych spółki w KRS od dnia 1 grudnia 2014 r., wówczas trzeba zgłosić także zmiany w zakresie opisu przedmiotu działalności. Jak wykonać ten obowiązek pisaliśmy w GP nr 93 z 2014 r., na str. 17.

Po dokonaniu wpisu sąd rejestrowy automatycznie przekaże ujawnione dane (firma spółki i oznaczenie nowego wspólnika) do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru REGON. Poza tym jako tzw. daną uzupełniającą zgłosić należy informację o NIP nowego wspólnika na druku NIP-8. Składa się go w urzędzie skarbowym.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60