Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 90 (1131) z dnia 10.11.2014

Forma wniesienia nieruchomości małżonków do spółki cywilnej

Małżonkowie w ramach dwuosobowej spółki cywilnej prowadzą działalność gospodarczą. Do spółki zamierzają wnieść swoją prywatną nieruchomość. Czy konieczne jest w tej sytuacji zachowanie formy aktu notarialnego?

Umowa spółki cywilnej powinna być stwierdzona pismem. Wynika tak z art. 860 § 2 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Jednak zwykła forma pisemna jest niewystarczająca do przeniesienia prawa własności nieruchomości. W tym przypadku konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego (art. 158 K.c.). Jest to niezależne od tego, czy małżonkowie są właścicielami nieruchomości w częściach ułamkowych, czy też nieruchomość wchodzi w skład ich wspólnego majątku małżeńskiego (objętego wspólnością ustawową).

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 listopada 2012 r., sygn. akt II CSK 182/12, podkreślił, że wniesienie nieruchomości na własność spółki cywilnej przez dotychczasowych współwłaścicieli, mimo że spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa, stanowi przeniesienie własności na współwłasność łączną wspólników. Dalsze losy tej nieruchomości będą już podlegać regułom prawnym funkcjonowania spółki cywilnej i własności w tej spółce (art. 860 i nast. K.c.), a nie współwłasności w częściach ułamkowych (art. 195 i nast. K.c.).

SN podkreślił przy tym, że tożsamość osób, które dotąd były współwłaścicielami wnoszonej nieruchomości w częściach ułamkowych, nie może tłumaczyć braku potrzeby zachowania wymaganej pod rygorem nieważności formy szczególnej czynności prawnej.


Wniesienie nieruchomości do majątku spółki cywilnej może nastąpić tylko w formie aktu notarialnego - na skutek tej czynności zmieni się reżim prawny dotyczący nieruchomości.


Do przywołanego wyroku odwołał się SO w Krakowie w postanowieniu z dnia 16 stycznia 2014 r., sygn. akt II CA 2506/13. Sąd podkreślił, że małżonkowie-wspólnicy spółki cywilnej mogą rozporządzać swoją nieruchomością, także poprzez wniesienie wkładu do utworzonej spółki cywilnej. Dla ważności tego rozporządzenia konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Sąd wyjaśnił, że wspólny majątek wspólników nie jest tożsamy z majątkiem wspólnym małżonków będących wspólnikami spółki cywilnej. Wkład do spółki cywilnej staje się bowiem składnikiem majątku wspólnego wspólników tej spółki i od chwili wniesienia przestaje być składnikiem majątku wspólnego małżonków.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60