Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017

Co z wypowiedzeniem wspólnika, gdy spółka jawna nie będzie kontynuowana?

Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej. Złożyłem wypowiedzenie umowy spółki ze skutkiem na koniec 2017 r. Drugi wspólnik też nie będzie prowadził już działalności w spółce. Czy w takiej sytuacji z końcem roku przestanę być wspólnikiem? Czy mimo wypowiedzenia będę zobowiązany do przeprowadzenia likwidacji spółki?

Wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki jawnej z 6-miesięcznym terminem wypowiedzenia stosownie do treści art. 61 § 1 K.s.h. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) albo innym wynikającym z umowy spółki. Kontynuacja spółki jest możliwa, o ile w spółce pozostanie co najmniej dwóch wspólników. Spółka może trwać nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią (art. 64 K.s.h.). Spółka jawna nie może natomiast funkcjonować jako spółka jednoosobowa. Gdy do upływu okresu wypowiedzenia do spółki nie zostanie przyjęta nowa osoba, co wydaje się dopuszczalne, jeśli wspólnicy byliby jednomyślni, wówczas spółka będzie musiała być zlikwidowana. Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika stanowi bowiem powód rozwiązania spółki (art. 58 § 1 pkt 5 K.s.h.). W takim przypadku należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia jej działalności (art. 67 K.s.h.).


Rozwiązanie spółki jawnej następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru.


Dla Czytelnika, który złożył wypowiedzenie umowy spółki, a spółka nie będzie kontynuowana, oznacza to, że z dniem upływu okresu wypowiedzenia nie przestanie być wspólnikiem. Takie stanowisko potwierdził NSA w wyroku z dnia 8 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 207/15. NSA stwierdził, że upływ terminu wypowiedzenia nie powoduje rozwiązania spółki, a jedynie powstaje przyczyna jej rozwiązania, powodująca konieczność rozpoczęcia fazy likwidacji spółki. W okresie likwidacji spółki dotychczasowi jej wspólnicy nie tracą tego przymiotu. Nie traci go również ten ze wspólników, który wypowiedział umowę. W przypadku spółki jawnej, w której jest tylko dwóch wspólników, przyjęcie poglądu, że wspólnik wypowiadający umowę traci swój status wspólnika z dniem upływu okresu wypowiedzenia, powodowałoby, że w spółce (istniejącej do dnia jej wykreślenia z rejestru) pozostałby wyłącznie jeden wspólnik. W obrocie nie może jednak istnieć spółka osobowa jednoosobowa. Wspólników musi być co najmniej dwóch. Upływ okresu wypowiedzenia powoduje zatem tylko ten skutek, że rozpoczyna się postępowanie mające na celu likwidację spółki.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60